DRENOLOR. Vàlvula antiretorn per embornals

DRENOLOR Vàlvula antiretorn per embornals

Els embornals són freqüentment una font d’olors desagradables, així com a focus de sortida d’insectes i altres espècies que afloren a la superfície per les arquetes de desguàs.
Drenolor és un sistema que resol aquest problema, aïllant la conducció de l’embornal, efectuant un tancament hermètic d’aquesta.
Mitjançant una senzilla instal·lació, s’acobla el sistema Drenolor a l’extrem de la conducció, aïllant de l’exterior, però permetent el pas de l’aigua que arriba a l’embornal.
Aquest equip presenta avantatges i beneficis relacionats amb el seu ús, com les que es mostren a continuació:

• Evita l’emissió d’olors tot i estar sec l’embornal.
• Impedeix la sortida de rosegadors a la superfície.
• Evita la sortida de rèptils i insectes, especialment escarabats per la boca del tub de l’embornal.
• Senzilla instal·lació, sense necessitat d’efectuar actuacions addicionals.
• Evita els colzes que fan de sifó en les arquetes i ocupen tota la superfície d’aquestes, fent molt difícil la neteja.
• Presenta un nul manteniment.
• Es pot instal·lar en el desguàs d’un dipòsit.
• No disminueix la capacitat d’evacuació de l’embornal.


DRENOLOR: LListat de preus. 2019 Preus AMB IVA

CÒDI DESCRIPCIÓ MODEL PREU iva inclòs (€)
35020160 Drenolor vàlvula embornals D160mm 160 85,00
35020200 Drenolor vàlvula embornals D200mm 200 95,00
35020100 Drenolor vàlvula embornals D160mm INOX 100 consultar
35020250 Drenolor vàlvula embornals D250mm INOX 250 consultar
35020315 Drenolor vàlvula embornals D315mm INOX 315 consultar
35020630 Drenolor vàlvula embornals D630mm INOX 630 consultar
35040200 Drenolor-C vàlvula embornals D200-D200 Tub continu 200-C consultar
35050200 Drenolor-A vàlvula tub final INVERTIT D200mm 200-A consultar

 

DRENOLOR: DOSSIERS, MANUALS I FITXES TÈCNIQUES