DERIVADOR SOBRETENSIÓ DST-T PER TURBINES HIDRÀULIQUES O FOTOVOLTAICA AMB SONDA TEMPERATURA

 

Els derivadors DST-T, són una manera fàcil, ràpida i barata de controlar la sobretensió produïda per un camp fotovoltaic o una turbina hidràulica, eòlica o similar quan entren en tensió lliure (Voc). El DST-T s’acopla en paral·lel al regulador de carga MPPT o inversor, i deriva l’energia excedentària o sobrant vers una resistència de dissipació si la temperatura de consigna ho permet.

 

¿ON ES POT INSTAL·LAR?

Com un sistema per aprofitar els excedents fotovoltaics, un cop la bateria està plena, i continua havent insolació.Generalment actua sobre una resistència per escalfar aigua.

Com a sistema de protecció en turbines eòliques o hidràuliques tipus Powerspout, Salôria, Irem, Turbiwatt, Tecnoturbines, etc.

Es conecta abans del regulador (en paral·lel), junt amb una sonda de temperatura i ha d’anar associat a una resistència disipadora degudament calculada.

 

PROGRAMACIÓ:
El derivador ja està calibrat per desviar la sobretensió segons consigna (veure etiqueta). No obstant si ha de calibrar, faci-ho amb molta atenció. El potenciòmetre és molt sensible. Utilitzi un tornavís fi de punta plana.

Girant el potenciòmetre a la dreta augmenta la tensió. A la pantalla apareix -pampallugejant- el valor de tensió de desviament. Al apretar la tecla de guardar, la tensió queda fixada i apareix en groc, a la part superior esquerra de la pantalla. Seguidament apareix la temperatura de consigna a la dreta superior de la pantalla. girant el potenciometre, es pot reajustar. Apretant la tecla guardar, queda el valor fixat.

El circuit aguanta 8A a 300Vdc, 10A a 240Vdc i 15A a menys de 200Vdc. Obligatori posar el fusibles segons esquema.

Per protegir el regulador MPPT, el derivador DST, ha de ser el primer i últim en desconnectar-lo, segons maniobra d’engegada/aturada de la turbina.

DST-T 150

Per tensió de derivació de 120-350Vcc

FUNCIONAMENT:
Si la temperatura del termo es inferior a la de consigna, i el camp solar o turbina, excedeix la tensió de consigna o sobretensió, aquesta es desviada a la resistència de desviació.

Exemple: La temperatura de consigna es de 75ºC, la sonda marca 55ºC i les plaques FV proporcionen 80Vdc a tensió nominal. La tensió de desviament s’ha estipulat a 100Vdc. Si en un moment donat, la tensió augmenta de 80 a 125Vdc, es desviarà 25Vdc a la resistència. Per contra si la temperatura es de 76ºC, no es produirà la desviació.

 

 

LLISTA DE PREUS (1 abril 2020)

PREUS PVP  amb IVA INCLÒS

Descripció / model  Preu (€/ut)
Derivador de sobretensió DST-T -qualsevol tensió- dins caixa estanca + sonda temperatura 255,00
Resistència dissipadora per aigua consultar
Pack DST-T + resistència + fusibles consultar