Sélectionner une page

DERIVADOR SOBRETENSIÓ DST PER TURBINES HIDRÀULIQUES

 

Els derivadors DST, són una manera fàcil, ràpida i barata de controlar la sobretensió produïda per una turbina hidràulica, eòlica o similar quan entren en tensió lliure (Voc). El DST s’acopla en paral·lel al regulador de carga MPPT o inversor, i deriva l’energia excedentària o sobrant vers una resistència de dissipació.

 

¿ON ES POT INSTAL·LAR?

Com a sistema de protecció en turbines eòliques o hidràuliques tipus Powerspout, Salôria, Irem, Turbiwatt, Tecnoturbines, etc.

Es conecta abans del regulador (en paral·lel) i ha d’anar associat a una resistència disipadora degudament calculada

 

PROGRAMACIÓ:
El derivador ja està calibrat per desviar la sobretensió segons consigna (veure etiqueta). No obstant si ha de calibrar, faci-ho amb molta atenció. El potenciòmetre és molt sensible. Utilitzi un tornavís fi de punta plana.

Girant el potenciòmetre a la dreta augmenta la tensió. A la pantalla apareix -pampallugejant- el valor de tensió de desviament. Al apretar la tecla de guardar, la tensió queda fixada i apareix en groc, a la part superior esquerra de la pantalla

El circuit aguanta 8A a 300Vdc, 10A a 240Vdc i 15A a menys de 200Vdc. Obligatori posar el fusibles segons esquema.

Per protegir el regulador MPPT, el derivador DST, ha de ser el primer i últim en desconnectar-lo, segons maniobra d’engegada/aturada de la turbina.

DST-40

Per tensió de derivació de 35 a 55Vcc

FUNCIONAMENT:
Si la tensió de la turbina excedeix la tensió de consigna o de sobretensió, aquesta tensió és desviada a la resistència de derivació.

Exemple. Una turbina proporciona 40 Vdc en tensió nominal. La tensió de desviament és de 50Vdc. Si en un moment donat, la tensió de la turbina augmenta de 65Vdc, es desviarà 15Vcc a la resistència.

 

 

DST-60

Per tensió de derivació de 55 a 75Vcc

FUNCIONAMENT:
Si la tensió de la turbina excedeix la tensió de consigna o de sobretensió, aquesta tensió és desviada a la resistència de derivació.

Exemple. Una turbina proporciona 60 Vdc en tensió nominal. La tensió de desviament és de 65Vdc. Si en un moment donat, la tensió de la turbina augmenta de 75Vdc, es desviarà 10Vcc a la resistència.

 

 

DST-70

Per tensió de derivació de 60 a 100Vcc

FUNCIONAMENT:
Si la tensió de la turbina excedeix la tensió de consigna o de sobretensió, aquesta tensió és desviada a la resistència de derivació.

Exemple. Una turbina proporciona 80 Vdc en tensió nominal. La tensió de desviament és de 90Vdc. Si en un moment donat, la tensió de la turbina augmenta de 95Vdc, es desviarà 5Vcc a la resistència.

 

 

DST-110

Per tensió de derivació fins a 90-140Vcc

FUNCIONAMENT:
Si la tensió de la turbina excedeix la tensió de consigna o de sobretensió, aquesta tensió és desviada a la resistència de derivació.

Exemple. Una turbina proporciona 120 Vdc en tensió nominal. La tensió de desviament és de 130Vdc. Si en un moment donat, la tensió de la turbina augmenta de 145Vdc, es desviarà 15Vcc a la resistència.

 

 

DST-150

Per tensió de derivació fins a 140-190Vcc

FUNCIONAMENT:
Si la tensió de la turbina excedeix la tensió de consigna o de sobretensió, aquesta tensió és desviada a la resistència de derivació.

Exemple. Una turbina proporciona 130 Vdc en tensió nominal. La tensió de desviament és de 150Vdc. Si en un moment donat, la tensió de la turbina augmenta de 165Vdc, es desviarà 15Vcc a la resistència.

 

 

DST-400

Per tensió de derivació de 350 a 400Vcc

FUNCIONAMENT:
Si la tensió de la turbina excedeix la tensió de consigna o de sobretensió, aquesta tensió és desviada a la resistència de derivació.

Exemple. Una turbina proporciona 330 Vdc en tensió nominal. La tensió de desviament és de 350Vdc. Si en un moment donat, la tensió de la turbina augmenta de 365Vdc, es desviarà 15Vcc a la resistència.

 

 

LLISTA DE PREUS (1 abril 2020)

PREUS PVP  amb IVA INCLÒS

Descripció / model  Preu (€/ut)
Derivador de sobretensió DST -qualsevol tensió- dins caixa estanca 198,00
Resistència dissipadora per aire 78,00
Pack DST + resistència + fusibles 282,00