DIPÒSITS D’AIGUA

 

DIPÒSITS AMB PLANXA D’ACER TOLMET

Dipòsits de xapa galvanitzada, ideals per emmagatzemar tot tipus de líquids, impermeabilitzats amb làmines de PE (per aigua potable) o PVC. Es poden cobrir amb un sostre metàl·lic per evitar la formació d’algues. El teulat protegeix l’emmagatzematge i allarga la vida de la làmina interior. Els nostres tancs, amb o sense sostre, es poden pintar de color (disponibles amb marró o verd), per reduir l’impacte visual sobre l’ecosistema.

Especificacions tècniques:

* Producte fabricat a LLeida amb un disseny propi i característiques exclusives

* La xapa d’acer varia d’1,5 mm a 4 mm en funció de l’alçada i el diàmetre del dipòsit

* Cargols zincats calculats segons l’estudi tècnic

* Coberta metàl·lica de fins a 12,10 m de diàmetre

* Instal·lació per operaris qualificats amb més de 10 anys d’experiència.

 

DIPÒSITS I CASETES DE FORMIGÓ PREFABRTICATS TEHORSA

Una solució ràpida, eficaç, segura i molt econòmica.

Són uns dipòsits d’una sola peça de formigó armat.
Es presenta amb 7 versions: 5.000 l, 7.000 l, 10.000 l, 15.000 l, 20.000 l, 30.000 l i 40.000 l.
Es poden col·locar enterrats, aeris o a nivell pla. Incorporen tapa (opcional) amb entrada 60×60

  • SENSE CAP JUNTA
  • PREFABRICAT
  • IMPERMEABILITZAT
  • MÀXIMA ESTABILITAT EN NIVELLS D’AIGÜES FREATIQUES ELEVADES
  • COST MÍNIM
  • DURACIÓ IL·LIMITADA
  • APTA PER AL CONSUM HUMÀ
  • PROTEGIDA DELS FACTORS AMBIENTALS
  • SENSE ALGUES

 

DIPÒSITS DE POLIÈSTER REMOSA

Dipòsits polièster  per a aigua potable, Cubas Verticals. Cubas per aigua potable verticals. Cuba Per aigua potable horitzontals i verticals, Cisternes de P.R.F.V de superfície i soterrades.

Fabricats a Suria, els dipòsits de polièster s’utilitzen tant per aigua potable, com de reg o emmagatzematge d’aigues pluvias. És una solució sencilla i ràpida de tenir un dipòsit. Volums de 100 a 5000Lt.

Demaneu més informació, segons les vostres necessitats.

També fabriquen depuradores amb filtre biològic pasives o amb activació de fangs, per a zones aïllades.

 

MESURADORS DE NIVELL PER POU O DIPÒSIT NIVELGAR

Electronivell o Hidronivel Endollable. Muntatge modular en finestreta de 45mm. voltatge 230VAC ó 24Vac

Els mesuradors de nivell s¡utilitzen per conèixer el nivell d’un pou o dipòsit. Es posen sobre una base undecal (amb carril din), i s’utilitzen amb sonda unifilar.

Amb l’ajut de contactors, en funció del model i nivell del líquid, permet obrir/tancar bombes i/o vàlvules.