KITS DE GENERACIÓ FOTOTERMIA

KIT DE GENERACIÓ FOTOTERMIA

MÓDULS FOTOVOLTAICS Mòduls fotovoltaics de 340W o similar, amb grups de 3 fins a 9 ut.(3,6 ó 9 grups). Construcció asiatica amb certificat CE. Units en serie amb connectors MC4. 1 línia en total (= 1 string)
ESTRUCTURA DE SUPORT Fabricada en alumini anonitzat amb tractament d’alta resistència tipus T6. Vàlid per coberta plana (sòl) o teulat inclinat. Models múltiples de 3 plaques.
QUADRE DE PROTECCIÓ Quadre costat plaques format per fusibles i portafusibles i interruptor Vcc, dins caixa estanca IP 55.
REGULADOR EXCEDENT Dispositiu de control de l’excedent fotovoltaic DST-T, intercalat entre els panells i l’inversor MPPT, amb sonda de temperatura i sortida relé (per activar fain-coils per exemple)
ACUMULADOR + RESISTÈNCIA ELÈCTRICA Acumulador (en cas necessàri) de 80 a 300 Lt (per acumulació individual), amb opció de poasr resistència elèctrica monofàsica o trifàsica de fins a 6000W (3x2000W) i acoplar fins a tres linies fotovoltaiques ó una combinació entre turbina hidràulica, molí eòlic i fotovoltaica)

 

Tots els kit de generació Fototermia (fotovoltaica) porten: Panells de 340W o similar en múltiples de 3 + estructura per terreny plà (en grup de 3) + quadre de protecció Vcc costat PV dins quadre IP65 per posar sota la placa + DST-T (derivador exedents) dins caixa + interruptor / seccionador Vdc amb caixa IP55 (per posar sota cobert costat acumulador aigua calenta) + manual de muntatge.

 

Còdi Descripció PVP net (iva inclòs)
Kit generació Fototermia 3 panells fotovoltaics 1020W 1.289
Kit generació Fototermia 6 panells fotovoltaics 2040W 1.559
Kit generació Fototermia 9 panells fotovoltaics 3060W 2.259

 

SISTEMES D’ACUMULACIÓ FOTOTERMIA I RESISTÈNCIES

Acumulació individual Models Ariston
ACUMULADOR FOTOÈRMIC per instal·lació individual Interacmulador multiposició (mur o terra), de doble envolvent. Vitrificat al titani. Amb o sense serpentí. Si porta serpentí es pot utilitzar amb sistema solar tèrmica o biomassa.

 

Còdi Descripció PVP net (iva inclòs)
3070511 Interacumulador multiposició (vertical o horitzontal) 85 Lt 786x505x505 mm 580
3070512 Interacumulador multiposició (vertical o horitzontal) 100 Lt 916x505x505 mm 630
3070588 Interacumulador multiposició (vertical o horitzontal) 159 Lt 1284x560x560 mm 796

 

Còdi Descripció PVP net (iva inclòs)
3070490 Interacumulador multiposició vertical (terra o mural), amb serpentí 76 Lt 700x560x572 mm 602
3070491 Interacumulador vertical (terra o mural), amb serpentí 124 Lt 910x560x572 mm 660
3070492 Interacumulador vertical (terra o mural), amb serpentí 157 Lt 1332x560x572 mm 718

 

Còdi Descripció PVP net (iva inclòs)
3070470 Interacumulador vertical de terra, amb serpentí 197 Lt 1289x655x726 mm 1.180
3070526 Interacumulador vertical de terra, amb serpentí 295 Lt 1289x655x726 mm 1.407
3070531 Interacumulador vertical de terra, amb serpentí 454 Lt 1937x751x824 mm 1.903
3078019/20 Suport paret / Trípode terra 23

 

Còdi Descripció PVP net (iva inclòs)
Resistència elèctrica 1 fase  rosca 28
Resistència elèctrica 3 fases  rosca 48