FOTOTERMIA

ESCALFAR AIGUA AMB PANELLS FOTOVOLTAICS UTILITZANT UN TERMO ELÈCTRIC CONVENCIONAL O UN ACUMULADOR D’INÈRCIA AMB RESISTÈNCIA ELÈCTRICA, TREBALLANT AMB CORRENT CONTINUA (Vcc)

ESCALFAR AIGUA AMB PANELLS FOTOVOLTAICS UTILITZANT UN TERMO ELÈCTRIC CONVENCIONAL O UN ACUMULADOR D’INÈRCIA AMB RESISTÈNCIA ELÈCTRICA, TREBALLANT AMB CORRENT CONTINUA (Vcc)

ESCALFAR AIGUA AMB PANELLS FOTOVOLTAICS UTILITZANT UN TERMO ELÈCTRIC CONVENCIONAL O UN ACUMULADOR D’INÈRCIA AMB RESISTÈNCIA ELÈCTRICA, TREBALLANT AMB CORRENT CONTINUA (Vcc)

FOTOTERMIA: MÉS AVANTATGES RESPECTE A UN SISTEMA DE SOLAR TÈRMICA
SENSE BATERÍA No necessita bateria. Escalfa l’aigua directament al termo sense bateria ni inversor.
INSTAL·LACIÓ MOLT SENZILLA Només els cables de sortida fotovoltaica i els reguladors (proteccions) i un Control FOT/T o un Derivador d’excedents DEP-T (segons opció)
NORMATIVA CTE Compleix amb el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), per cobrir al mínim d’exigència en la generació d’Aigua Calenta Sanitària (ACS)
SENSE MANTENIMENT No requereix cap mena de manteniment al no incloure hidràulica (sobrepressió, perills de gelada, bomba solar, fuites).
TEMPERATURA FINS A 95ºC Es poden assolir temperatures de fins a 95ºC o més de forma diària, sense cap cost energètic exterior (només la fotovoltaica i amb insolació)

 

La Fototermia necessita un petit controlador electrònic. Nosaltres fabriquem el derivador FOT/T, el qual permet ajustar la temperatura de treball de l’acumulador d’aigua. Un cop superada la temperatura de consigna, el control FOT/T interromp l’energia fotovoltaica, portant el voltatge de placa a Voc i tensió 0V a la línia. No obstant si el FOT/T es complementa amb un quadre Vcc/termòstat permet aprofitar un cop superada la temperatura de consigna, la tensió sobrant mitjançant un inversor de xarxa o un regulador de càrrega.

Ús proposem quatre exemples de FOTOTÈRMIA

FOTOTERMIA: CONTROLADORS I KITS QUE ÚS PODEM OFERIR

-Control Fototèrmia Temperatura (FOT-T) amb doble control temperatura i opció d’aprofitament d’excedents. Prioritza escalfar aigua i l’excedent es pot aprofitar per una altre resistència en acumulador d’inèrcia o per producció energètica amb un inversor de xarxa o regulador.

-Derivador d’Excedents Fotovoltaic amb control de Temperatura (DEP-T) + sonda temperatura. Prioritza la producció energètica i l’excedent es enviat a la resistència.

-Derivador d’Excedents Fotovoltaic amb control de Temperatura i sortida Relé (DEP-T/R) + sonda temperatura. Prioritza la producció energètica i l’excedent es enviat a la resistència.

-Kits complets amb tots els elements: Panells fotovoltaics, estructura de suport, quadre de protecció Vcc, DEP-T/R, acumulador d’inèrcia o termo, manual d’instal·lació i assessorament (un cop comprat tot el kit) amb 4 anys de garantia de fabricació de tots els components.

-Pressupost gratuït d’un kit complet.

-Vol també que fem la instal·lació?  El podem ajudar, però no fem claus en mà. Sol·liciti més informació.

FOTOTERMIA AGRÍCOLA

-També podem oferir solucions per a la indústria però sobretot per al sector agrícola.

Tenir aigua calenta, segons en quins processos és imprescindible (sala de munyir per exemple).

Demaneu més informació de quina manera els nostres productes us poden ajudar a reduir la vostra empremta de Carboni.

KIT DE GENERACIÓ FOTOTERMIA

MÓDULS FOTOVOLTAICS Mòduls fotovoltaics de 340W o similar, amb grups de 3 fins a 9 ut.(3,6 ó 9 grups). Construcció asiatica amb certificat CE. Units en serie amb connectors MC4. 1 línia en total (= 1 string)
ESTRUCTURA DE SUPORT Fabricada en alumini anonitzat amb tractament d’alta resistència tipus T6. Vàlid per coberta plana (sòl) o teulat inclinat. Models múltiples de 3 plaques.
QUADRE DE PROTECCIÓ Quadre costat plaques format per fusibles i portafusibles i interruptor Vcc, dins caixa estanca IP 55.
REGULADOR EXCEDENT Dispositiu de control de l’excedent fotovoltaic DST-T, intercalat entre els panells i l’inversor MPPT, amb sonda de temperatura i sortida relé (per activar fain-coils per exemple)
ACUMULADOR + RESISTÈNCIA ELÈCTRICA Acumulador (en cas necessàri) de 80 a 300 Lt (per acumulació individual), amb opció de poasr resistència elèctrica monofàsica o trifàsica de fins a 6000W (3x2000W) i acoplar fins a tres linies fotovoltaiques ó una combinació entre turbina hidràulica, molí eòlic i fotovoltaica)

 

Tots els kit de generació Fototermia (fotovoltaica) porten: Panells de 380W o similar en múltiples de 3 + estructura per terreny plà (en grup de 3) + quadre de protecció Vcc costat PV dins quadre IP65 per posar sota la placa + DST-T (derivador exedents) dins caixa + interruptor / seccionador Vdc amb caixa IP55 (per posar sota cobert costat acumulador aigua calenta) + manual de muntatge.

 

Còdi Descripció PVP net (iva inclòs)
Kit generació Fototermia 3 panells fotovoltaics 1020W consultar
Kit generació Fototermia 6 panells fotovoltaics 2040W consultar
Kit generació Fototermia 9 panells fotovoltaics 3060W consultar

 

SISTEMES D’ACUMULACIÓ FOTOTERMIA I RESISTÈNCIES

Acumulació individual Models Ariston o similar
ACUMULADOR FOTOTERMIA per instal·lació individual Interacmulador multiposició (mur o terra), de doble envolvent. Vitrificat al titani. Amb o sense serpentí. Si porta serpentí es pot utilitzar amb sistema solar tèrmica o biomassa.

 

Còdi Descripció PVP net (iva inclòs)
3070511 Interacumulador multiposició (vertical o horitzontal) 85 Lt 786x505x505 mm consultar
3070512 Interacumulador multiposició (vertical o horitzontal) 100 Lt 916x505x505 mm consultar
3070588 Interacumulador multiposició (vertical o horitzontal) 159 Lt 1284x560x560 mm consultar

 

Còdi Descripció PVP net (iva inclòs)
3070490 Interacumulador multiposició vertical (terra o mural), amb serpentí 76 Lt 700x560x572 mm consultar
3070491 Interacumulador vertical (terra o mural), amb serpentí 124 Lt 910x560x572 mm consultar
3070492 Interacumulador vertical (terra o mural), amb serpentí 157 Lt 1332x560x572 mm consultar

 

Còdi Descripció PVP net (iva inclòs)
3070470 Interacumulador vertical de terra, amb serpentí 197 Lt 1289x655x726 mm consultar
3070526 Interacumulador vertical de terra, amb serpentí 295 Lt 1289x655x726 mm consultar
3070531 Interacumulador vertical de terra, amb serpentí 454 Lt 1937x751x824 mm consultar
3078019/20 Suport paret / Trípode terra consultar

 

Còdi Descripció PVP net (iva inclòs)
Resistència elèctrica 1 fase  rosca consultar
Resistència elèctrica 3 fases  rosca consultar