DERIVADOR EXCEDENTS  SOLAR: DES-T

DERIVADOR EXCEDENTS SOLAR -DES-T AMB CONTROL DE TEMPERATURA -2kW-

El Derivador d’Excedent Solar (DES-T), permet escalfar aigua amb l’energia solar sobrant. És a dir, permet aprofitar l’excedent fotovoltaic per escalfar aigua en un tèrmo elèctric. D’aquesta manera es pot aconseguir tenir aigua calenta sense cap altre suport energètic. L’aplicació es amb programació d’Arduino.

Si en un moment determinat el camp fotovoltaic no injecta tensió a la xarxa (bateria plena, baix consum, etc), la tensió augmenta. El derivador DES-T detecta aquesta sobretensió i activa la resistència del termo. Es programa la tensió de derivació i la temperatura de l’aigua del termo. La tensió de derivació sempre ha de ser per sobre de la tensió nominal del camp fotovoltaic. Permet una tensió de fins a 400Vcc en el camp fotovoltaic i una sortida màxima a la resitència de 230Vcc.

Es subministra dins una caixa de protecció amb una sonda de temperatura per posar al termo elèctric amb 4m de cable.

Cal protegir l’entrada amb un fuible de 10A

Cal eleminar el termostat del termo o qualsevol altre mecanisme de tall intermitg entre el controlador.

Es conecta la resistència directament al termo de sortida del controlador i la sonda de temperatura allotjada al seu compartiment.

La potencia nominal del camp fotovoltaic no pot excedir dels 2000W (2kW)

 

 

DERIVADOR EXCEDENTS SOLAR DES-T amb control de temperatura

FUNCIONAMENT: Es programa la tensió de derivació del camp fotovoltaic. Es programa la temperatura de consigna del termo. La derivació de tensió al termo s’efectuarà si la temperatura està per sota de la temperatura de consigna, i el camp fotovoltaic excedeix la tensió de consigna. Per exemple. si la tensió nominal del camp fotovoltaic es de 250Vcc es programa la tensió de derivació a 255Vcc i una temperatura  de l’aigua de 70ºC.  si en um moment determinat el camp solar te una tensió de 270Vcc es derivarà a la resistència 15Vcc (270-255Vcc), sempre que la temperatura de consigna estigui per sota dels 70ºC.

 

 

DERIVADORS EXCEDENT SOLAR:  LLISTAT DE PREUS. 2019 Preus AMB IVA

CÒDI DESCRIPCIÓ MODEL PREU iva inclòs (€)
91097400 DES-T Derivador excedent solar amb control temperatura 400Vcc-2kW + sonda temperatura DES-T-2KW 228,00
91097403 DES-T Sonda temperatura de recanvi per derivador DES-T DES-T 18,00

 

DERIVADORS SALÒRIA: FITXES TÈCNIQUES

DERIVADORS DE SOBRETENSIÓ: DST (40-420Vcc)

DST-40:

Derivador de sobretensió DST-40

Deriva la tensió entre 40-60Vcc (ajustable)

Ideal per turbines Hidràuliques Powerspout PLT/TRG-24 i sistemes fotovoltaics

 

 

DST-70:

Derivador de sobretensió DST-70

Deriva una tensió entre 65-80Vcc

Ideal per turbines Hidràuliques Powerspout PLT/TRG-56 Ó PLT-60 i sistemes fotovoltaics

DST-110

Derivador de sobretensió DST-100

Deriva una tensió entre 90-110Vcc

Ideal per turbines Hidràuliques Powerspout PLT/TRG-80 i sistemes fotovoltaics

 

DST-150

Derivador de sobretensió DST-150

Deriva una tensió entre 120-170Vcc

Ideal per turbines Hidràuliques Powerspout LH-150- i sistemes fotovoltaics

DST-400

Derivador de sobretensió DST-400

Deriva una tensió entre 380-420Vcc

Ideal per turbines Hidràuliques Powerspout PLT/TRG/LH <250Vcc i/o sistemes fotovoltaics

DERIVADOR SOBRETENSIÓ DST: INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT

El derivador DST, treballa amb una programació Arduino. Es connecta a la sortida de la turbina, en paral·lel al regulador de carga MPPT (o PWM). Vegeu esquema.

Per què serveix?: És un protector de la turbina, actuant de fre i evitant que la turbina entri en voltatge de sortida lliure (Voc)

Funcionament: Te ajustada a la programació una tensió de consigna. Si la turbina excedeix aquesta tensió, el derivador DST tanca el circuit i deixar passar només la tensió sobrant, superior al valor de consigna. Així per exemple, si una turbina treballa normalment a 60Vcc i la tensió de consigna del DST es de 70Vcc i , en un moment donat (carga bateria plena, etc), la turbina s’accelera a 75Vcc, el derivador DST derivarà 5 V. D’aquesta manera la turbina queda frenada als 70Vcc.

Per tal que quedi frenada o per derivar correctament la tensió sobrant, s’ha d’instal·lar una resistència. Normalment la tensió de desviació es poca, per tant pot ser una resistència d’aire. Aquesta ha de ser ajustada a la potència de la turbina, hi ha de poder fer “resistència” de fre. Consulteu per quina resistència es l’adequada.

 

 

DERIVADORS SOBRETENSIÓ I CONTROLADORS:  LLISTAT DE PREUS. 2019 Preus AMB IVA

CÒDI DESCRIPCIÓ MODEL PREU iva inclòs (€)
91030060 DST-60 Derivador sobretensió programable <60Vcc DST-60 198,00
91040080 DST-80 Derivador sobretensió programable <80Vcc DST-80 198,00
91080110 DST-110 Derivador sobretensió programable <110Vcc DST-110 198,00
91097450 DSTT-450 Derivador sobretensió programable >400Vcc 410-450 218,00
91091420 CTE-1 Control excedent 1 fase 1x230 + relé SSR 240/420 248,00
91090420 CTE-3 Control excedent 3 fases 3x400 + 3 relé SSR 240/420 418,00
91098025 VPSSR Voltímtre programable amb relé SSR de 0-50Vcc 0-50 148,00

 

DERIVADORS SALÒRIA: FITXES TÈCNIQUES