SOLUCIONS PER GUANYAR CONEIXEMENT 

El negoci principal d’Hídric és implementar solucions cada cop més eficients per a l’optimització de recursos hídrics, tant en sectors del reg, ambiental, com energètic. Ja fa més de 20 anys que Hídric ha estat venent productes innovadors de reg i energía per garantir la màxima eficiència hídrica.

 

POWERSPOUT TURBINES

Petites turbines hidràuliques per producir la vostra electricitat

TURBINES SALORIA

Petites Turbines hidràuliques de 12 ó 24 Vcc per carregar bateries

FOTOVOLTAICA

Solucions d’autoconsum en aïllada en illa, o autoconsum sense enviament a xarxa

REGS AGRÍCOLES

Proposem fer-vos una instal·lació de reg, un disseny agronòmic, un projecte de reg o un manteniment o reparació

DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE TURBINES VORTEX

Les turbines hidràuliques Vortex són una forma enginyosa de generar electricitat a partir del moviment de l’aigua a través d’un desguàs. 

A HIDRIC us podem ajudar en dues àrees:

a) Disseny i càlculs hidràulics de la turbina vortex.

b) Fabricació i posada en funcionament d’una turbina vortex.

DRENOLOR

Una solució per als imbornals o finals de tub.

Drenolor es una vàlvula antiretorn que s’ubica dins els imbornals impedint la sortida de gasos i/o animals del clavagueram vers el carrer.

ESTACIONS CLIMÀTIQUES

Distribuïm a molt bon preu estacions Davis Instruments (Vantage Vue, Vantage Pro 2 i Pro 2 plus).

També podem oferir solucions amb sensors climàtics com Weathermark, Spectrum