SOLUCIONS PER GUANYAR CONEIXEMENT 

El negoci principal d’Hídric és implementar solucions cada cop més eficients per a l’optimització de recursos hídrics, tant en sectors del reg, ambiental, com energètic. Ja fa més de 20 anys que Hídric ha estat venent productes innovadors de reg i energía per garantir la màxima eficiència hídrica.

 

POWERSPOUT TURBINES

Petites turbines hidràuliques per producir la vostra electricitat

TURBINES SALORIA

Petites Turbines hidràuliques de 12 ó 24 Vcc per carregar bateries

FOTOVOLTAICA

Solucions d’autoconsum en aïllada en illa, o autoconsum sense enviament a xarxa

REGS AGRÍCOLES

Proposem fer-vos una instal·lació de reg, un disseny agronòmic, un projecte de reg o un manteniment o reparació

BIOGÀS

Aquesta solució està en fase d’experimentació. Si voleu participar, poseu-vos en contacte