BIOREACTOR

 OBTENCIÓ DE GAS METÀ A PARTIR DE RESIDUS ORGÀNICS (ANIMALS I/O VEGETALS)

BIOGÀS: OBTENCIÓ DE GAS METÀ + FERTILITZANT ORGÀNIC A PARTIR DE LES RESTES ORGÀNIQUES

Quant es parla de biogàs ens referim a la producció de gas metà (CH4), produït dins un bioreactor en procès anaeròbic. El gas obtingut servirà per fer anar un foc de cuina (fogó adaptat), o per escalfar aigua (a través d’un cremador adaptat) o fer-ne electricitat (procés més complicat i de cost elevat). En tots els casos servirà per obtenir una font d’energia (el gas metà), provinent d’un recurs natural, renovable i completament sostenible.

Per poder produir biogàs, es necessita:

-Deixalles orgànqiues de tipus vegetal i/o animal de forma continuada al llarg del temps.

-Espai on poder ubicar el bioreactor.

-Consum previst del gas (cuina, estufa, etc).

¿COM FUNCIONA EL BIOREACTOR?

Als bioreactors (o biodigestors)  es genera un ambient biològic actiu que desencadena una fermentació anaeròbia per acció de microorganismes, aconseguint producció de gas metà (biogàs), a més de líquids lixiviats que poden ser utilitzats com a fertilitzants. El biodigestor s’alimenta amb els residus de casa i aigua i és inoculat amb bacteris metanogènics que descomponen la matèria orgànica i formen el metà.

Dins els bioreactors es barregen els residus orgànics amb aigua, i la calor a l’interior del contenidor genera gasos pròps de l’actuació dels bacteris metanogènics. A partir d’això i depenent del clima, entre 15 a 40 dies un cop activat es pot aprofitar el biogàs.

Els bacteris metanogènics són un grup especialitzat de bacteries anaeròbies  que descomponen la matèria orgànica i formen metà, un combustible, producte de les reaccions de biodegradació de la matèria. Els biodigestors solen ubicar-se en la part exterior perquè la calor del sol beneficiï el procés. Per afavorir que la temperatura es mantingui constant, el bioreactor Saloria 6, s’enterra dins una rasa, quedant el 80% del volum enterrat i un 20% en la seva part aèria. També en llocs més freds es protegeix amb una coberta tipus hivernacle.

Un cop el bioreactor està activat,  es recomana alimentar-lo amb la matèria orgànica diàriament, traient el residual o les deixalles líquids (lixiviats) que poden emprar-se com a fertilitzants o per compost.

Quin tipus de planta de biogàs puc tenir?

Qualsevol. Depent de sobretot de la quantiat de deixalles orgàniques disponibles i del vostre pressupost.

Així mateix  a Hidric, sl treballem amb la idea d’una planta de biogàs,  per autoconsum domèstic o per una petita explotació agrícola-ramadera, que pugui utilitzar el gas per autoconsum (cuina), o per la gestió de la finca (control males herbes amb cremadors, escalfar aigua per calefacció, etc).

Existeix al mercat grans plantes de tractaments de purins amb obtenció de biogàs per obtenir energía elèctrica. Aquest no es el nostre propòsit. A través de Hidric, us volem ajudar a implementar el model tipus rasa o una adaptació del model hindú: Per ser molt més econòmic, per assegurar una temperatura força estable dins el reactor i per la seva fàcil implementació i manteniment.

El nostre objectiu és obtindre una planta amb producció de biogàs + subproducte d’adob fertilitzant apte tant per agricultura “convencional” com sobretot per agricultura orgànica, a un preu molt assequible i de fàcil maneig.

Podem fer-vos el reactor de 3, 4, 6, 10, 20, 30m3 ó segons les necessitats i excedent de matèria orgànica.

També podem aprofitar foses sèptiques existents o piscines de dejecció de purins.