CONDUCCIÓ DE FLUIDS

 

DRENOLOR

DRENOLOR: Vàlvula per imbornals que evita la sortida de gasos o animals del clavagueram vers el carrer. Consta d’una clapeta que facilita la sortida d’aigua de pluja de l’imbornal vers el tub, però actua d’antiretorn evitant les males olors i sortides d’insectes o animals del tub de clavagueram a l’exterior.

Existeix 4 models estàndards fabricats emab material plàstic: DRENOLOR 160mm, DRENOLOR 200mm, DRENOLOR 250mm i DRENOLOR 300mm.

També es fabrica per finals de tub o pous actuant de forma inversa. Deixa sortir l’aigua del tub, però impedeix entrar dins el tub.

RYLBRUN

Manguera flexible Rylbrun OROFLEX-WELL

manguera autoportant per a pous d’aigua fins a 250m. Apte per aigua potable, permet subjectar la bomba i el cable elèctric en pous d’aigua oberts o de secció petita (210, 300,  400mm). És una solució fiable i molt pràctica en substitució de les barres metàl·liques de 6m, que impliquen grua per la instal·lació.

Fàcil d’instal·lar, només es necessita un vehícle per fer baixar la bomba (o dos operaris en pous poc profunds).

Es talla a la mida i en diàmetres de 1-1/4″  hi ha accessòris per expansió, ja ranurats al taller.

Oroflex-Well es una manguera molt fiable, amb factors de seguretat contra la tracció molt superior al tub de PE. Amb el pes s’allarga entre un 1 i 5% segons secció i fondària.