SISTEMA VIA RÀDIO


El sistema Via Ràdio envia un senyal de ràdio des d’on hi ha ubicat el programador de reg (transmissor ICT), fins on són les electrovàlvules de camp (receptors GAP). D’aquesta manera, es pot controlar fins a 5 km de distància electrovàlvules de reg i/o controls activats amb solenoides 9-12 V latch.

TRANSMISSOR ICT

Els transmissors ICT de Ràdio HF específicament dissenyats per a aplicacions de control de molt llarg abast en condicions orogràfiques adverses. Els transmissors ICT controlen fins a 512 vàlvules i dispositius de reg independents. Són adaptables a tots els programadors de reg convencionals que hi ha al mercat i permeten convertir o ampliar instal·lacions existents governades per cable a sistemes de control via ràdio o mixtes. La seva manera de transmissió en HF permet rangs d’abast de diversos quilòmetres sense repetidors i sense alineament visual amb els receptors.

TRANSMISSORS ICT-10

Els ICT 10 són transmissors que operen 16 i 32 sectors de reg, ampliables fins a 512 sectors mitjançant EUM i mòduls EU80.

Es connecten a les sortides de qualsevol programador de reg convencional o a un bus de comunicacions RS485 específic.

El ICT converteix el senyal de 24V lliurada pel programador de reg en un senyal digital codificada i la transmet als receptors de camp.

Els receptors GAP s’assignen a les entrades del transmissor individualment o agrupadament, no sent necessària la configuració d’identitats dels receptors.

Unitat d’expansió EU16

 Mòdul d’expansió de 16 estacions per ICT16, que el converteix en un ICT32.

Unitat d’expansió EUM

Unitat màster d’expansió de 80 estacions per ICT16, ampliable fins a 160 estacions mitjançant mòduls EU80. Poden interconnectar 3 EUM per obtenir fins a 480 entrades d’ampliació.

Mòdul d’expansió EU80

Mòdul d’expansió de 80 estacions apilable per a EUM. Mitjançant l’addició de mòduls EUM80 i EU80 es pot ampliar fins a 512 estacions el transmissor ICT.

 

RECEPTORS GAP-20

El Nou GAP 20 incrementa la línia de productes de telecontrol via radio incorporant els últims avenços tecnològics i ampliant les prestacions dels receptors anteriors. L’experiència de milers d’equips fabricats en els últims anys i les diferents necessitats dels diversos mercats en els quals han estat aplicats els GAP-2 han fructificat en el Nou GAP 20, un producte creat a la mida per a sistemes de telecomandament de llarg abast . El Nou GAP 20 manté la robustesa, seguretat i versatilitat dels anteriors GAP2, aportant noves prestacions a preus equiparables als sistemes de cable convencionals. Versions per a muntatge sobre pal o amb antena interna i alimentació amb bateries de Li o amb piles alcalines convencionals..

RECEPTORS GAP

Receptors compactes autònoms, activen fins a 4 vàlvules independents mitjançant solenoides latch de 2 fils.

+Identitat fixa assignable a sistema.

+Versions amb antena externa o interna.

+Sistema de desconnexió de seguretat programable.

+Múltiples possibilitats d’alimentació.

+Molt baix consum energètic.

+Indicació d’estat general i de les sortides.

+Sortides aïllades optoelectrónicamente.

+Activació manual independent de cada sortida.

+Protecció per fusible electrònic rearmable.

 

 

 

SISTEMA ICT-10 /  GAP-20

El conjunt ICT-10 / GAP20 opera com un sistema integral de telecomandament via ràdio.

Els receptors GAP s’assignen a les entrades en el propi transmissor.

No cal configurar la identitat als receptors.

El temps de seguretat es selecciona manualment en el receptor, sense eines.

El receptor GAP monitoritza la recepció del senyal de ràdio així com l’estat de les sortides.

La configuració de sistema es realitza en el transmissor mitjançant un PC amb connexió USB.

Accessoris:

GAP Capture que permet llegir en un PC l’activitat de sistema, mostrant les ordres transmeses i tot el trànsit de radiotransmissió en temps real.

Equip Test Ràdio que indica la cobertura de ràdio en qualsevol punt.

Transmissor ICT (part superior foto), acoblat a un programador de reg. Pot funcionar amb qualsevol programador de reg, amb sortida senyal 24Vac

Antena de transmissió conectada al ICT-10. Pot enviar la senyal fins a 10 km (sense visual).

Receptor GAP-20 ubicat al camp. Pot activar 2 ó 4 electrovàlvules latch de 2 fils. El màstil actúa d’antena receptora.

Receptor GAP (antic), amb càrrega mitjançant panell fotovoltaic.

VIA RÀDIO: Tarifa de preus, manuals i fitxes tècniques