0034-656 855 411 hola@hidric.com

MICROTURBINA SALÔRIA TF-60

Turbina hidràulica TF-60. Perfecte per carregar bateries de 30 a 150Ah en llocs aïllats per fer funcionar pilots a distància, equips de cloració, vàlvules motoritzades, etc.

SALORIA TF-60:

Turbina en línia per a tubs tancats

Cabal de 0,9 a 1,5 L / s

Pressió màxima d’entrada: 1.2 bar (uns 12mca)

Sortida de tensió: 12 ó 24Vdc

Producció màxima: 60W

Porta una caixa de connexió (carregador de bateries) i una vàlvula de bola automatitzada.

S’entrega amb connectors bsp d’1 “

TURBINA TF60: LLISTAT DE PREUS. 2019 Preus AMB IVA

CÒDI DESCRIPCIÓ MODEL PREU iva inclòs (€)
2921060 Salôria turbina TF-60-12v  60W + acc 1″bsp + regulador 12Vcc 1898,00
2942060 Salôria Turbina TF-60 24  60W + acc 1″bsp + regulador 24Vcc 1859,00
25312522 Suport tècnic i càlculs turbines Salôria TF, TP 65,00

 

TURBINES SALÒRIA: DOSSIERS, MANUALS I FITXES TÈCNIQUES

SALÔRIA. Microturbines PT-25, TF-60, TF-80, TF-300, TP-150

SALORIA TF-80

Turbina kaplan  en angle

Cabal de 8-17L/s

Alçada de 1 a 5m

Sortida tensió:  12 ó  24Vcc

Producció fins a 600W

Connexió rosca 3″

SALORIA TF-300:

Turbina tipus Francis en angle 90º en tub-tub

Cabal de 2-5L/s

Pressió d’entrada fins a 6bar

Producció fins a 300W

Sortida tensió: 12 ó 24Vcc

SALORIA TP-150

Turbina tipus Pelton

Cabal de 0,3-1,5L/s

Alçada de 10 a 45m

Producció fins a 150W (segons dades hidràuliques).

Sortida tensió: 12 ó 24Vcc

SALORIA PT-25

Picoturbina en linia tub-tub

Cabal max 0,95L/s

Diferencial de pressió 18m (pressió max xarxa 6 bar)

Producció fins a 25W

Sortida tensió: 12 Vcc

Bateria: 9-45Ah (no subministrada)

S’entrega amb una electrovàlvula 1″ + racords unió 1″ bsp

TURBINES SALÔRIA: LLISTAT DE PREUS. 2019 Preus AMB IVA

CÒDI DESCRIPCIÓ MODEL PREU iva inclòs (€)
27152512 Salôria Picoturbina PT-25 12Vdc + acc 1″bsp + EV1″ 12Vcc 985,00
2942060 Salôria Turbina TF-60 24  60W + acc 1″bsp + regulador 24Vcc 1859,00
2942080 Salôria Turbina TF-80 24  600W sense tub + regulador 24Vcc 2760,00
2942300 Salôria Turbina TF-300 24  300W + Regulador 24Vcc 2960,00
2942150 Salôria Turbina TP-150 24  150W + Regulador 24Vcc 1890,00
25312522 Suport tècnic i càlculs turbines Salôria TF, TP 65,00

 

TURBINES SALÒRIA: DOSSIERS, MANUALS I FITXES TÈCNIQUES

QUADRES DE REGULACIÓ I CONTROL TURBINES SALÔLRIA

QUADRE REGULACIÓ TURBINES SALORIA:

Quadre elèctric amb regulador PWM per turbines Hidràuliques Saloria, fins a 1500W amb 12 ó 24Vcc.

Inclou:

-Regulador per carregar bateries tipus PWM

-Visualitzador estat bateria tipus BMV-700 de Victron

-Fusibles

-Sortida per activar electrovàlvula de 3 vies amb solenoide NC (vàlvula sempre oberta)

 

ELECTROVÀLVULA DE TALL

Serveix per tancar el pas de l’aigua abans de la turbina tipus Francis o Pelton de les turbines Salôria.

S’activa amb el quadre de regulació.

Cal triar el diàmetre de rosca (1″, 1-1/2″, 2″, 3″)

L’electrovàlvula es de tres vies, amb un solenoide 3vies (a triar la tensió entre 12 ó 24Vcc). Està sempre oberta i al rebre senyal del quadre de regulació tanca el circuit d’aigua. Llavors la turbina s’atura.

CTE-3:

Derivador de sobretensió per sistemes trifàsics CTE-3

Deriva a partir d’una tensió de 230Vca

Ideal per turbines Hidràuliques amb sortida trifàsica tipus Turbiwatt o sistemes fotovoltaics

DST-T-150:

Derivador de sobretensió DST-T 150

Deriva a partir d’una tensió de 150Vcc + control temperatura

Ideal per aprofitar l’excedent en sistemes fotovoltaics i escalfar aigua

VPSSR:

Voltímetre programable amb relé SSR

Programació de 0 a 50Vcc

Al arribar a la tensió de consigna, es tanca el cirucuit.

Ideal per derivació en bateries

QUADRE DE REGULACIÓ I CONTROL T.H. SALÔRIA:  LLISTAT DE PREUS. 2019 Preus AMB IVA

CÒDI DESCRIPCIÓ MODEL PREU iva inclòs (€)
29540120 Salôria Quadre de regulació i control TH Saloria 1200W/12 ó 24Vcc QR 1298,00
29640032 Electrovàlvula  solenoide 3VNC 12 ó 24Vcc 1″ EVH32 68,00
29640050 Electrovàlvula  solenoide 3VNC 12 ó 24Vcc 1-1/2″ EVH50 78,00
29640063 Electrovàlvula  solenoide 3VNC 12 ó 24Vcc 2″ EVH63 98,00
91091420 CTE-1 Control excedent 1 fase 1x230 + relé SSR 240/420 248,00
91090420 CTE-3 Control excedent 3 fases 3x400 + 3 relé SSR 240/420 418,00
91098025 VPSSR Voltímtre programable amb relé SSR de 0-50Vcc 0-50 148,00

 

DERIVADORS SALÒRIA: FITXES TÈCNIQUES