656 855 411

POWERSPOUT. Microturbines PLT, TRG, LH, LH-MINI

POWERSPOUT PLT:

Turbina pelton de 3-130m d’alçada

Cabal de 0.5-10L/s

Producció de 100 a 1500W (segons dades hidràuliques)

Sortida tensió: 28, 40, 56, 80,

 

POWERSPOUT TRG:

Turbina turgo de 3-30m d’alçada

Cabal de 8-16L/s

Producció de 100 a 1500W (segons dades hidràuliques)

Sortida tensió: 28, 40, 56, 80

POWERSPOUT LH:

Turbina Kaplan de 1.5-5m d’alçada

Cabal de 25-55L/s

Producció de 100 a 1500W . Per caigudes >3.5m obligatori opció HP. producció fins a 1600W

Sortida tensió: 150, 250, 400Vcc

POWERSPOUT LH-MINI:

Turbina Kaplan de 1.5-5m d’alçada

Cabal de 15-25L/s

Producció de 100 a 800W (segons dades hidràuliques).

Sortida tensió: 150, 250, 300Vcc

POWERSPOUT LH-PRO:

Turbina Kaplan de 3-5m d’alçada

Cabal de 35-55L/s

Opció HP-PRO amb escombra netejadora de fulles. Producció fins a 1600W

Sortida tensió: 150, 250, 400Vcc

TURBINES POWERSPOUT: LLISTAT DE PREUS. 2019 Preus AMB IVA

CÒDI DESCRIPCIÓ MODEL PREU iva inclòs (€)
25100xx Powerspout Turbina pelton PLT 40-80 1730,00
25100xx99 Kit complet Turbina PLT + DST + MPPT 40-80 2760,00
25200xx Powerspout Turbina turgo TRG 28-80 1730,00
25200xx99 Kit complet Turbina TRG + DST +MPPT 28-80 2760,00
25300xx Powerspout Turbina kaplan LH 1.5-3.5m 150-300 1730,00
25301xx Powerspout  kaplan LH-HP >3.5m 150-300 2030,00
25300xx99 Kit complet turbina LH + DST +MPPT 150-300 2760,00
25310xx Powerspout Turbina kaplan LH-MINI 150-250 1294,00
25310xx99 Kit cpmplet LH-MINI <3.5m + DST + MPPT 150-250 2310,00
25312522 Suport tècnic i càlculs turbines Powerspout PLT, TRG, LH 66,00

 

POWERSPOUT: DOSSIERS, MANUALS I FITXES TÈCNIQUES

SALÔRIA. Microturbines PT-25, TF-60, TF-80, TF-300, TP-150

SALORIA TF-60:

Turbina en linia per tubs tancats

Cabal de 0,9-1,5L/s

Pressió d’entrada màxima: 1 bar (10mca aprox)

Sortida tensió: 12 ó 24Vcc

Producció màx: 60W

Ràcords de connexió opcionals: 1″ bsp

 

SALORIA TF-80

Turbina kaplan  en angle

Cabal de 8-17L/s

Alçada de 1 a 5m

Sortida tensió:  12 ó  24Vcc

Producció fins a 600W

Connexió rosca 3″

SALORIA TF-300:

Turbina tipus Francis en angle 90º en tub-tub

Cabal de 2-5L/s

Pressió d’entrada fins a 6bar

Producció fins a 300W

Sortida tensió: 12 ó 24Vcc

SALORIA TP-150

Turbina tipus Pelton

Cabal de 0,3-1,5L/s

Alçada de 10 a 45m

Producció fins a 150W (segons dades hidràuliques).

Sortida tensió: 12 ó 24Vcc

SALORIA PT-25

Picoturbina en linia tub-tub

Cabal max 0,95L/s

Diferencial de pressió 18m (pressió max xarxa 6 bar)

Producció fins a 25W

Sortida tensió: 12 Vcc

Bateria: 9-45Ah (no subministrada)

S’entrega amb una electrovàlvula 1″ + racords unió 1″ bsp

TURBINES SALÔRIA: LLISTAT DE PREUS. 2019 Preus AMB IVA

CÒDI DESCRIPCIÓ MODEL PREU iva inclòs (€)
27152512 Salôria Picoturbina PT-25 12Vdc + acc 1″bsp + EV1″ 12Vcc 985,00
2942060 Salôria Turbina TF-60 24  60W + acc 1″bsp + regulador 24Vcc 1190,00
2942080 Salôria Turbina TF-80 24  600W sense tub + regulador 24Vcc 2760,00
2942300 Salôria Turbina TF-300 24  300W + Regulador 24Vcc 2960,00
2942150 Salôria Turbina TP-150 24  150W + Regulador 24Vcc 1790,00
25312522 Suport tècnic i càlculs turbines Salôria TF, TP 65,00

 

TURBINES SALÒRIA: DOSSIERS, MANUALS I FITXES TÈCNIQUES

SALÔRIA. REGULADORS DE SOBRETENSIÓ: DST, DST-T

DST-80:

Derivador de sobretensió DST-80

Deriva a partir d’una tensió de 80Vcc

Ideal per turbines Hidràuliques Powerspout i sistemes fotovoltaics

 

 

DST-110:

Derivador de sobretensió DST-110

Deriva a partir d’una tensió de 110Vcc

Ideal per turbines Hidràuliques Powerspout i sistemes fotovoltaics

CTE-3:

Derivador de sobretensió per sistemes trifàsics CTE-3

Deriva a partir d’una tensió de 230Vca

Ideal per turbines Hidràuliques amb sortida trifàsica tipus Turbiwatt o sistemes fotovoltaics

DST-T-150:

Derivador de sobretensió DST-T 150

Deriva a partir d’una tensió de 150Vcc + control temperatura

Ideal per aprofitar l’excedent en sistemes fotovoltaics i escalfar aigua

VPSSR:

Voltímetre programable amb relé SSR

Programació de 0 a 50Vcc

Al arribar a la tensió de consigna, es tanca el cirucuit.

Ideal per derivació en bateries

DERIVADORS SOBRETENSIÓ I CONTROLADORS:  LLISTAT DE PREUS. 2019 Preus AMB IVA

CÒDI DESCRIPCIÓ MODEL PREU iva inclòs (€)
91030080 DST-80 Derivador sobretensió programable >80Vcc 60-95 198,00
91040110 DST-110 Derivador sobretensió programable >110Vcc 100-125 198,00
91080150 DST-150 Derivador sobretensió programable >150Vcc 130-160 198,00
91097450 DSTT-450 Derivador sobretensió programable >80Vcc 90-410 218,00
91091420 CTE-1 Control excedent 1 fase 1x230 + relé SSR 240/420 248,00
91090420 CTE-3 Control excedent 3 fases 3x400 + 3 relé SSR 240/420 418,00
91098025 VPSSR Voltímtre programable amb relé SSR de 0-50Vcc 0-50 148,00

 

DERIVADORS SALÒRIA: FITXES TÈCNIQUES

TURBIWATT. TURBINES KAPLAN-BULB: T-400, T-800, T-1300

T-400M:

Turbina Kaplan-bulb d’imans permanents

Cabal: 160-250L/s (segons model)

Alçada treball: 2,4-5m

Producció fins a 5kW (segons dades hidràuliques disponibles)

Tensió sortida monofàsica: 1x230Vac-50Hz

 

 

T-400:

Turbina Kaplan-bulb d’imans permanents

Cabal: 90-350L/s (segons model)

Alçada treball: 1,2-5m

Producció de 2-12kW (segons dades hidràuliques disponibles)

Tensió sortida trifàsica: 3x400Vac-50Hz

T-800:

Turbina Kaplan-bulb d’imans permanents

Cabal: 250-1400L/s (segons model)

Alçada treball: 1,2-7m

Producció de 6-60kW (segons dades hidràuliques disponibles)

Tensió sortida trifàsica: 3x400Vac-50Hz

T-400:

Turbina Kaplan-bulb d’imans permanents

Cabal: 700-4000L/s (segons model)

Alçada treball: 1,2-7m

Producció de 24-130kW (segons dades hidràuliques disponibles)

Tensió sortida trifàsica: 3x400Vac-50Hz

CON FORMIGÓ:

Con de formigó que s’utilitzarà com a base per subjectar la turbina. Per la seva particular forma, provoca una alta velocitat de gir de l’hèlix de la turbina, ocasionant alt rendiment a la turbina.

La turbina es pot situar en horitzontal, vertical o inclinada

En les turbines T800 i T1300 en cabal >750L/s cal instal·lar una base d’ampliació

 

TURBIWATT:  LLISTAT DE PREUS. 2019 Preus AMB IVA

CÒDI DESCRIPCIÓ MODEL PREU iva inclòs (€)
27040013 Turbiwatt Turbina kaplan bulb T-400M 1x230Vac-50Hz 2.4m -160L/s 3kW 14499,00
27040004 Turbiwatt Turbina kaplan bulb T-400 3x400Vac-50Hz 2.4m -160L/s 4kW 13168,00
27080012 Turbiwatt Turbina kaplan bulb T-800 3x400Vac-50Hz 2,2m -400L/s 12kW 31990,00
27080024 Turbiwatt Turbina kaplan bulb T-800 3x400Vac-50Hz 3,5m -510L/s 24kW 50150,00
27025020 Turbiwatt armari regulació i control T-400 3x400V 3-14kW 6100,00
27040030 Turbiwatt con formigó per T-400 T400 1635,00
27035003 Turbiwatt armari control sobretensió+ resitència elèctrica fins 3kw 3x400V 3kw 3545,00

 

TURBIWATT: FITXES TÈCNIQUES