POWERSPOUT  TURBINES 

 

CALCULADORA DE POTENCIA

Petit programa informàtic que ús permetrà avaluar el vostre potencial hidràulic

PLT PELTON

H: 5-130m

Q: 0.3-3 L/s

TRG TURGO

H: 3-30m

Q: 7-15 L/s

LH / LH-MINI KAPLAN

H: 1-5m

Q: 20-55 L/s

SMART DRIVE PMA

Generadors d’Imants Permanents (GIP)

Estators i Rotors

POWERSPOUT: DOSSIERS, MANUALS I FITXES TÈCNIQUES