WATERMARK: Mesuradors d’humitat del sòl

SENSORS 200SS Watermark  – GDot

SENSOR WATERMARK 200SS

Sensor 200SS per la mesura d’humitat del sòl, amb dos electròdes encapsulats amb una pasta especial per facilitar el contacte amb l’humitat del sòl, i protegits per una malla. Es realitza la lectura de forma manual amb el mesurador digital 30-KTCD-NL.

Lectura de 0-199 cb (0= 100% mullat). No necessita calibració.

Per mesures manuals s’utilitza dos sensors 200SS a diferents profunditats

GDot

Estació manual d’humitat del sòl. Funciona amb un sensor Watermark 200SS (no subministrat). No necessita ajust ni manteniment.

El seu funcionament es simple. Consta de diferents disc giratoris de dos colors. Tots de color groc indica humitat màxima, i a mesura que el terreny s’asseca es van girant els disc a color negre (de dalt a avall). Mesura 10 a 100kPa.

 

SENSOR WATERMARK – GDOT: LLISTAT DE PREUS. 2019 Preus AMB IVA

CÒDI DESCRIPCIÓ MODEL PREU iva inclòs (€)
8020005 Watermark sensor humitat sòl 200SS-cable 1.5m 200SS-5 49,75
8020015 Watermark sensor humitat sòl 200SS-cable 4.5m 200SS-15 57,15
8021005 Watermark  200SS amb espiga per tub PVC 1/2″-cable 1.5m 200SS-5-S 52,75
8021015 Watermark 200SS amb espiga per tub PVC 1/2″-cable 4.5m 200SS-15-S 58,75
8021105 Watermark  200SS + tub PVC 1/2″-120cm -cable 1.5m 200SS-5-T 63,65
8021215 Watermark  2x 200SS separació 20cm dins tub PVC 1/2″-120cm -cable 1.5m 200SS-5-S2TUB 115,43
8023515 Watermark sensor temperatura TS-cable 4.5m 200TS-15 42,25
8030000 Watermak Lector electrònic 30-KTCD-NL p/ sensors 200SS 30-KTCD 322,49
8000059 GDot lector visual humitat + conector Molex GDot 302,25
8020259 Kit GDot + 2 sensors 200SS-5 GDot-200SS 396,00
INS Instal·lació in-situ de sensors 200SS ó GDot + formació   95,00

 

SENSORS 200SS WATERMARK: DOSSIERS, MANUALS I FITXES TÈCNIQUES

WEM-II – WEM-WS MÒDULS PER PROGRAMADORS DE REG

 

Moduls electrònics WEM-II / WEM-WS

Aquests mòduls son una interfaç que es conecta entre un programador de reg i el sensor d’humitat (200SS-). El model WEM-II es subministra amb dos sensors i un software WaterPerfect per el càlcul d eles necessitats hídriques. No necessita programació. Consten d’un temporitzador (11 valors en el cas del WEM-II i 4 valors en el WEM-WS), i només deixa regar si s’arriba al nivell preseleccionat. Es conecten a través del comú  de les electrovàlvules. El model WEM-II-DC-T s’utilitza per conectar directament a la presa de sensors del programador.

Existeix models per programadors de 24Vca (WEM-II), per integrar directament a les regletes de sortida sensor del programador (WEM-II-T), per programador de bateria 9V (WEM-II-BAT). L’opció WaterSwitch (WS) es subministra només amb un sensor 200SS i ofereix quatre nivells predeterminats d’humitat. Més indicat per jardineria privada.

MÒDULS ELECTRÒNICS WEM PER PROGRAMADORS DE REG: LLISTAT DE PREUS. 2019 Preus AMB IVA

CÒDI DESCRIPCIÓ MODEL PREU iva inclòs (€)
8000073 Watermark mòdul WEM-II p/programador 24Vac + 2 sensors 200SS WEM-II 273,75
8000173 Watermark mòdul WEM-II-DC-T p/programador 24Vac + 2 sensors 200SS WEM-II-DC-T 273,75
8000573 Watermark  mòdul WEM-II p/programador 9V + 2 sensors 200SS WEM-II-BAT 245,75
8000273 Watermark mòdul WEM-WS p/programador 24Vac + 1 sensors 200SS WEM-WS 189,75
8000773 Watermark  mòdul WEM-WS p/programador 9V + 1 sensor 200SS WEM-WS-BAT 189,75
INS Instal·lació in-situ mòdul WEM + formació 95,00

 

MÒDUL WEM WATERMARK: DOSSIERS, MANUALS I FITXES TÈCNIQUES

IRROmesh 975  XARXA INALÀMBRICA DE SENSORS D’HUMITAT DEL SÒL

IRROmesh MONITORITZACIÓ EN TEMPS REAL

IRROmesh és un sistema sense fil de registre de dades d’humitat i temperatura del sòl, així com de precipitacions, el qual pot gestionar fins a 20 nodes de ràdio i, mitjançant aquests, fins a 60 sensors individuals d’humitat i 20 sensors de temperatura del sòl. Els resultats estaran disponibles mitjançant un registrador de dades o bé a través del portal d’internet IRROmesh (primer mes gratuït).

Cada node (975NR ó 975NE) actua alhora com a transmissor i repetidor per als nodes distants. Els seus 6 entrades de sensors estaran equipades de sèrie amb 3 sensors Watermark (200SS) i 1 sensor de temperatura del sòl (200TS). De manera opcional, es poden connectar al seu torn 1 pluviòmetre (975RG) i / o 1 interruptor de pressió per detectar la durada del reg (200NE).

Les dades rebudes seran transferits des de la unitat central a un registrador de dades (975L) o a través d’una porta d’enllaç GSM (975G) al portal web IRROmesh. Així mateix, si disposem d’un ordinador amb connexió a internet dins de l’àrea d’abast de la unitat central, aquest pot realitzar la transmissió de dades amb ajuda d’un enllaç per a PC (975P). El portal web IRROmesh (975WEB) ofereix l’emmagatzematge i gestió de les dades en línia i la visualització en temps real, al costat d’altres eines. Durant el primer mes, el servei és gratuït; després tindrà uns costos.

IRROMESH 975: LLISTAT DE PREUS. 2019 Preus AMB IVA

CÒDI DESCRIPCIÓ MODEL PREU iva inclòs (€)
8070705 Irrometer Irromesh node de camp 975NR (3 sensors 200SS + 1 sensor temperatura, opcional 1 pluviòmtre, opcional sensor de reg) 975NR 464,10
8020705 Irrometer Irromesh node de camp 975NE (3 sensors 200SS + 1 sensor temperatura, opcional 1 pluviòmtre, opcional interruptor del reg) 975NE 464,10
8000705 Irrometer Unitat bàsica 975B recollida nodes de camp (màx 20 nodes) 975NR ó 975 NE 975B 694,95
8010705 Irrometer Datalogger 975L per la desàrrega a un pc/portàtil les dades de l’únitat bàsica 975L 1053,20
8040705 Irrometer Unitat PC/internet 975P per pujar les dades  de l’unitat bàsica a internet. Requerix d’un cost anual. 975P 435,50
8001705 Irrometer Unitat GPRS 975G-BP per pujar les dades a internet sense pc. Requereix d’un cost mensual -contractació anual- 975GBP 2297,00
8023515 Watermark sensor temperatura TS-cable 4.5m 200TS-15 42,25
8022405 Watermak pluviòmetre de cassoleta autovolcat de 0.025mm, per nodes de camp 975NR ó 975NE 900RG 234,45
8011705 Irrometer Visualitzador dades internet per cada node 975NR ó NE. Preu anual 975SIM 130,00
8021705 Irrometer Visualitzador dades internet per cada unitat bàsica 975B. Preu anual 975SIM-B 218,00
INS Instal·lació in-situ sistema IRROmesh + formació 380,00

 

MONITOR WIRELESS IRROmesh 975: DOSSIERS, MANUALS I FITXES TÈCNIQUES

SPECTRUM: Instrumentació

SENSORS i mesuradors humitat del sòl WaterScout

SM100: Sensor d’humitat WaterScout, amb cable de 1.8m ó 6.1m

SMEC300: Sensor d’humitat, temperatura i CE (tot en un) WaterScout amb cable de 1.8 ó 6.1m

Els sensor SM necessiten calibrar-se amb una solució de cal·libració tipus 1,41mS/cm

La lectura d’humitat es pot realitzar amb el lector digital model 6466. Amb aquest lector també es pot fer lectures de les sondes Watermark (200SS), mitjançant un adaptador 6450.

També es pot fer la lectura mitjançant les Mini Estacions WatchDog serie 1200/1400, tant amb sensors Spectrum (SM100) o Watermark (200SS)

SENSORS I MINI ESTACIONS WaterScout:  LLISTAT DE PREUS. 2019 Preus AMB IVA

CÒDI DESCRIPCIÓ MODEL PREU iva inclòs (€)
8206460 Spectrum sensor humitat  del sòl SM100 de 0-50% contingut aigua, +/-·3%, cable 1,8m SM100 106,00
8226460 Spectrum sensor humitat  del sòl SM100 de 0-50% contingut aigua, +/-·3%, cable 6,1m SM100-20 119,20
8226470 Spectrum sensor multiparamètric de vol. H2O, EC, Temperatura., 1,8 m cable, 0 a 50% Contingut d’aigua / 0 a 10 mS / cm / 0,5 a 80 ° C T ª terra. ± 3% contingut d’aigua / ± 2% mS / cm / ± 0,6 ° C T ª sòl SMEC 266,00
8254907 Spectrum solució estàndard de calibració p/ sensor SM100 1,41mS/cm 2251 40,60
8202590 Spectrum Lector digital p/sensors SM – SMEC amb funda 6466 355,80
8264907 Spectrum adaptador per visualitzar sensors 200SS Watermark al lector 6466 6450 59,50
82368011 Spectrum mini estació de reg WatchDog 1200 amb 2 sensors Watermark + trípode suport 3680WM11 496,00
82368012 Spectrum mini estació de reg WatchDog 1400 amb 2 sensors Watermark +  trípode de suport 3680WM12 574,50
INS Instal·lació de sensors Spectrum o mini estació WD +  formació 148,00

 

SPECTRUM: Dossiers,  FITXES TÈCNIQUES i enllaços web