MeteoBot

Meteobot® és una estació meteorològica automàtica que li informarà en temps real sobre les condicions meteorològiques i l’estat del sòl en els seus camps.

Meteobot-PRO

Meteobot® Pro

Meteobot® Pro és una completa estació professional que li oferirà informació agrometeorològica. Inclou:

Sensor de precipitacions
Sensor de temperatura del sòl
Sensor d’humitat del sòl
Sensor de velocitat del vent
Sensor de temperatura, humitat de l’aire i pressió atmosfèrica
panell solar
bateria
Aplicació mòbil per accedir a dades en qualsevol lloc, en qualsevol moment
Subscripció amb l’intercanvi de dades meteorològiques (per 2 anys)

PREU: 999€ iva inclòs

 

MeteoBot MINI

Meteobot® Mini

Meteobot® Mini és un pluviòmetre electrònic que inclou:

Estació professional Meteobot Mini

         Sensor de precipitacions
         Sensor de temperatura del sòl
         panell solar
         bateria
         Aplicació mòbil per accedir a dades en qualsevol lloc, en qualsevol moment
         Subscripció amb l’intercanvi de dades meteorològiques (per 2 anys)

PREU: 499€ (iva inclòs)

 

MeteoBot-MICRO

Meteobot® Micro

Meteobot® Micro és un pluviòmetre electrònic que inclou:

Estació professional Meteobot Micro

Sensor de precipitacions
2 bateries
Aplicació mòbil per accedir a dades en qualsevol lloc, en qualsevol moment
GPS incorporat per a seguretat i seguiment.
No visible només 30 cm d’alçada
Sense desbordament, sense congelació, sense esquerdes
Subscripció amb l’intercanvi de dades meteorològiques (9/mes -facturació anual- iva inclòs)

PREU: 249€ (iva inclòs)

 

Meteobot® és un sistema de sensors d’alta qualitat, fabricats a Europa i EE. UU., Que amb màxima precisió registra les condicions meteorològiques sense necessitat de calibratge. Meteobot® és el seu meteoròleg personal més fiable.

Pot comptar amb Meteobot® en tot moment i a tot arreu. L’estació compta amb un panell solar i una bateria per funcionar de forma totalment autònoma 365 dies a l’any i la informació que registra arriba a vostè per Internet mòbil.

DESCARREGEU Meteobot® App:   Enllaç web fabricant Meteobot amb més informació de comes visualitzen les dades

SENSORS ADDICIONALS

Metebot® es pot equipar amb fins a 3 sensors d’humitat del sòl. Els pot instal·lar a diferent profunditat (per ex .; a 10, 20 i 30 cm). De tal manera podrà obtenir informació no només de la capa superficial del sòl, sinó també de les capes profundes d’on les plantes extreuen humitat en períodes de sequera


Amb Meteobot® Pro o Mini pot demanar els següents sensors addicionals:

     Sensor d’humitat del fulla
     Sensor de radiació solar
     Afegir el sensor de direcció del vent (cas que hagi demanat el sensor de velocitat del vent)
     Sensor d’humitat del sòl a profunditat addicional.

QUOTA DE SUBSCRIPCIÓ

Al venciment dels primers dos anys, ha de renovar la subscripció inicial, que s’inclou en els preus dels productes abans esmentats.

En cas que no vulgui comprar una estació meteorològica, pot utilitzar les dades meteorològiques d’un Meteobot® que es troba a prop dels seus camps.

Les opcions són les següents:

Tarifa de subscripció per 2 anys amb l’intercanvi de dades meteorològiques de la pròpia estació 
Tarifa de subscripció per 2 anys sense compartir les dades meteorològiques de la pròpia estació 
Tarifa de subscripció d’1 any per dades meteorològiques sense posseir una estació

TARGETA SIM

Per a la seva comoditat, la seva Meteobot® pot estar equipat amb una targeta SIM única que opera amb cada proveïdor de telefonia mòbil en 35 països de la següent llista:

Meteobot® admet proveïdors de telefonia mòbil: CONSULIT LA LLISTA D’OPERADORS DISPONIBLES

La targeta SIM ha de ser del tipus M2M (no veu, funció SMS, trànsit de 5-7 MB al mes). Abans d’enviar el dispositiu des d’aquí, ens ha de proporcionar informació sobre la configuració d’APN del proveïdor de mòbil local que utilitzarà, per tal de configurar prèviament el registrador de dades a la nostra fàbrica.

El preu de l’ús de la targeta SIM és de 82 EUR (sense IVA) durant 2 anys.

METEOBOT: Llistat de preus. 2019 Preus AMB IVA

CÒDI DESCRIPCIÓ MODEL PREU iva inclòs (€)
64100011 Meteobot-PRO estació amb sensors i subscripció per 2 anys PRO 999,00
64200022 Meteobot-MINI estació amb sensors i subscripció per 2 anys MINI 499,00
64300033 Meteobot-MICRO pluviòmetre i subscripció 30 dies MICRO 249,00
64500051 Tarifa de subscripció per 2 anys amb l’intercanvi de dades meteorològiques de la pròpia estació Subscripció 296,50
64500053 Tarifa de subscripció per 2 anys sense compartir les dades meteorològiques de la pròpia estació Subscripció 494,90
64500055 Tarifa de subscripció d’1 any per dades meteorològiques sense posseir una estació Subscripció 296,50
64560007 Targeta SIM per qualsevol subscripció de 2 anys per a proveïdors de telefonia mòbil de 35 països SIM 83,00
64400040 Meteobot Sensor opcional per la humitat de les fulles Sensor 278,00
64400041 Meteobot Sensor opcional radiació solar Sensor 449,00
64400042 Meteobot Sensor opcional d’humitat del sòl
Sensor 151,00
64400042 Meteobot Sensor opcional temperatura del sòl Sensor 127,00
64560006 Llicència d’integració amb sistemes externs per a models de malalties vegetals per a un any / estació LLicència 194,00

 Nota: Per poder treballar amb l’estació Meteobot necessita: Al comprar: L’estació (model PRO o MINI) + targeta SIM.

A partir del tercer any: Renovar la subscripció + targeta SIM

METEOBOT: DOSSIERS, MANUALS I FITXES TÈCNIQUES

MeteoBot. MODELS DE MALALTIES

Meteobot® ajuda en el control de les malalties de les plantes. Les dades meteorològiques del seu camp o hort es poden transmetre automàticament en els models de malalties d’on es pot generar pronòstic del risc de malalties del respectiu cultiu.

Com funcionen els models de Malalties?

Els models contenen regles i algoritmes obtinguts com a resultat de moltes proves de camp i investigacions científiques. Aquestes regles i algoritmes tenen en consideració la pluja, la temperatura, la humitat de l’aire, la humitat de les fulles, la radiació solar, etc.

Els models de blat i ordi, per exemple, contenen informació incorporada sobre les etapes fenològiques del desenvolupament de la planta i el risc de rendiment. La resistència a malalties de les diferents varietats de cultius també s’incorpora en els models.

Basant-se totes aquestes característiques, els models proporcionen un pronòstic dinàmic per al moment esperat i el grau de risc d’infecció.

El propòsit és ruixar només quan sigui necessari i amb el producte més adequat.

Per què utilitzar model de malalties?

Per l’estalvi de fer tractaments innecessàris i/o per anticipar-se a l’aparició de la malaltia. El model de Malalties està perfectament integrat a les estacions Meteobot Pro, i li permet anticipar-se a l’aparició de possibles malalties. Actualment es pot monitroitzar el blat, l’ordi, la pomera, la vinya i els fruiters d’os.

 

Com ajuden realment els models per malalties?

+Li permetrà fer tractaments només quan sigui necessari
+Podrà aplicar el producte més adequat
+Evita la resistència
+Menys estrès en períodes de molta feina
+ Protecció integrada de plantes.
+ En agricultura Ecològica li permetrà revisar els temps de reg i escardes
+Menor ús de productes de contacte o genèrics

MODEL DE MALALTIA PER BLAT

Per ajudar els cultivadors de grans, Meteobot® una integració amb els models per blat tou i dur. Proporcionen pronòstics de risc per a les següents malalties del blat:
Roya groga;
Ratlla marró;
Septoriosis (taca foliar per septoria);
Stagonospora nodorum;
Moho polsegós (Oïdi);
Fusariosis;
Micotoxines en gra;

LLegir més sobre com es visualitza  el model de malaltia per blat

MODEL DE MALALTIA PER ORDI

El model proporciona un pronòstic de risc per a les següents malalties de l’ordi:
Floridura polsegós;
Manxa foliar;
Manxa en xarxa;
Roya marró;
Fusariosis;
Micotoxines en gra;

El model també conté recomanacions per a l’aplicació de nitrogen. Són especialment importants per a l’elaboració d’ordi cervesera, on el contingut de proteïnes ha de ser prou alt i, al mateix temps, ha d’estar per sota d’un cert límit superior.

 

 

MODEL DE MALALTIES PER POMERES

Meteobot® una integració amb la plataforma holandesa per al control de la malaltia de la poma RIMpro. Li permet ruixar les espores en germinació fins i tot durant pluja lleugera. La plataforma ofereix models per a les malalties i insectes que s’enumeren a continuació, així com un prototip de model per a triar el millor moment per reduir la densitat de la fruita.
Sarna de la poma;
Tizón de foc;
Moho polsegós (prototip);
Taques de sutge i motes de mosca;
Mosca de serra de poma;
Arna de poma;
Neonectria;
Antracnosis de poma;

Llegir més…

MODEL DE MALALTIA PER LA VINYA

Meteobot® ajuda als productors de raïm amb models per pronosticar el risc de:

Floridura pilós;
Podridura negra de la vinya;

Model de pronòstic de malalties per a albercocs, préssecs, prunes, cireres i cireretes.

El model de pronòstic ajuda als productors de fruita a controlar el risc de les següents malalties importants:

Pudrición marró
Òxid blanc

METEOBOT-MALALTIES: Llistat de preus. 2019 Preus AMB IVA

CÒDI DESCRIPCIÓ MODEL PREU iva inclòs (€)
PAGAMENT INICIAL
64400011 Meteobot-PRO estació completa amb sensors i subscripció per 2 anys PRO 999,00
64400040 Meteobot Sensor  d’humitat de les fulles
sensor 278,00
64400541 Meteobot Paquet dades històriques (*) dades 72,00
PAGAMENTS ANUALS-LLICÈNCIES
64400681 Meteobot Model Malalties -blat- integració fins a 5 estacions. Cost anual
Malalties 601,00
64460006 Llicència d’integració amb sistemes externs per a models de malalties vegetals per a un any / estació LLicència 194,00

(*) Es necessàri un paquet de dades històriques  perquè el model funcioni correctament, fins i tot si l’estació meteorològica s’instal·la després de la data de sembra o després de l’inici de la temporada de creixement.

METEOBOT: DOSSIERS, MANUALS I FITXES TÈCNIQUES