DST-DST T DERIVADORS DE SOBRETENSIÓ / EXCEDENTS FOTOVOLTAIC O TURBINES HIDRÀLIQUES

 

Els derivadors DST, són una manera fàcil, ràpida i barata de controlar la sobretensió produïda per una turbina hidràulica, eòlica o similar o camp fotovoltaic, quan entren en tensió lliure (Voc). El DST s’acopla en paral·lel al regulador de carga MPPT o inversor, i deriva l’energia excedentària o sobrant vers una resistència de dissipació. El DST-T És similar però incorpora una sonda de temperatura per enviar directament l’excedent per escalfar aigua a un termo elèctric o similar. 

¿ON ES POT INSTAL·LAR?

Com a sistema de protecció en instal·lacions fotofoltaiques o en turbines eòliques o hidràuliques tipus Powerspout, Salôria, Irem, Turbiwatt, Tecnoturbines, etc.

Es conecta abans del regulador (en paral·lel) i ha d’anar associat a una resistència disipadora degudament calculada

PROGRAMACIÓ:
El derivador ja està calibrat per desviar la sobretensió segons consigna (veure etiqueta). No obstant si ha de calibrar, faci-ho amb molta atenció. El potenciòmetre és molt sensible. Utilitzi un tornavís fi de punta plana.

Girant el potenciòmetre a la dreta augmenta la tensió. A la pantalla apareix -pampallugejant- el valor de tensió de desviament. Al apretar la tecla de guardar, la tensió queda fixada i apareix en groc, a la part superior esquerra de la pantalla

El circuit aguanta 8A a 300Vdc, 10A a 240Vdc i 15A a menys de 200Vdc. Obligatori posar el fusibles segons esquema.

Per protegir el regulador MPPT, el derivador DST, ha de ser el primer i últim en desconnectar-lo, segons maniobra d’engegada/aturada de la turbina.

DST-80

Per tensió de derivació de 60-80Vcc

FUNCIONAMENT:
Si la tensió de la turbina excedeix la tensió de consigna o de sobretensió, aquesta tensió és desviada a la resistència de derivació.

Exemple. Una turbina proporciona 60 Vdc en tensió nominal. La tensió de desviament és de 65Vdc. Si en un moment donat, la tensió de la turbina augmenta de 75Vdc, es desviarà 10Vcc a la resistència.

DST-110

Per tensió de derivació de 90 a 110Vcc

FUNCIONAMENT:
Si la tensió de la turbina excedeix la tensió de consigna o de sobretensió, aquesta tensió és desviada a la resistència de derivació.

Exemple. Una turbina proporciona 80 Vdc en tensió nominal. La tensió de desviament és de 90Vdc. Si en un moment donat, la tensió de la turbina augmenta de 95Vdc, es desviarà 5Vcc a la resistència.

 

DST-150

Per tensió de derivació fins a 110-150Vcc

FUNCIONAMENT:
Si la tensió de la turbina excedeix la tensió de consigna o de sobretensió, aquesta tensió és desviada a la resistència de derivació.

Exemple. Una turbina proporciona 120 Vdc en tensió nominal. La tensió de desviament és de 130Vdc. Si en un moment donat, la tensió de la turbina augmenta de 145Vdc, es desviarà 15Vcc a la resistència.

 

 

DST-200

Per tensió de derivació fins a 160-200Vcc

FUNCIONAMENT:
Si la tensió de la turbina excedeix la tensió de consigna o de sobretensió, aquesta tensió és desviada a la resistència de derivació.

Exemple. Una turbina proporciona 130 Vdc en tensió nominal. La tensió de desviament és de 150Vdc. Si en un moment donat, la tensió de la turbina augmenta de 165Vdc, es desviarà 15Vcc a la resistència.

 

 

 

DST-400

Per tensió de derivació de 350 a 400Vcc

FUNCIONAMENT:
Si la tensió de la turbina excedeix la tensió de consigna o de sobretensió, aquesta tensió és desviada a la resistència de derivació.

Exemple. Una turbina proporciona 330 Vdc en tensió nominal. La tensió de desviament és de 350Vdc. Si en un moment donat, la tensió de la turbina augmenta de 365Vdc, es desviarà 15Vcc a la resistència.

 

 

 

 

DST-T 150

Per tensió de derivació de 120-350Vcc
FUNCIONAMENT:Si la temperatura del termo es inferior a la de consigna, i el camp solar o turbina, excedeix la tensió de consigna o sobretensió, aquesta es desviada a la resistència de desviació.
Exemple: La temperatura de consigna es de 75ºC, la sonda marca 55ºC i les plaques FV proporcionen 80Vdc a tensió nominal. La tensió de desviament s’ha estipulat a 100Vdc. Si en un moment donat, la tensió augmenta de 80 a 125Vdc, es desviarà 25Vdc a la resistència. Per contra si la temperatura es de 76ºC, no es produirà la desviació