Em dic Jacint Ponsa Vidales. Sóc Enginyer T. Agrícola (col·legiat 3758) i propietari de l’empresa Hidric Online, sl. La meva especialitat són les instal·lacions relacionades amb l’aigua i l’autoconsum energètic: Mini turbines hidràuliques; Regs; Fotovoltaica; Fototermia; Enginyería Hidràulica i Autoconsum energètic. A continuació us presentem alguns dels treballs realitzats i en funcionament. Instal·lacions fetes per nosaltres o pels nostres clients (C) com a exemples de turbines Powerspout o turbines Salòria. Per motius de protecció de dades, no donem noms. Si voleu una instal·lació de reg o voleu ajuda a instal·lar la vostra turbina hidràulica o fototèrmia, podeu sol·licitar una valoració.

 

EP!! CONTINGUT EN CONSTRUCCIÓ

Setembre 2022 – Febrer 2023:

DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’UN PROTOTIP DE TURBINA HIDRÀULICA DE FLUXE CREUAT TFC-300

La idea era desenvolupar una mini turbina hidràulica que funcionés amb canals oberts de pendent molt baixa. O amb petits salts de recs o sèquies.

Amb el prototip de mida real, es pot obrir la fase de fabricació. Per tant, ara està disponible una petita turbina per aprofitar els petits rierols. El cabal mínim ha de ser d’uns 15 L/s i una alçada de fins a 3m. Amb un cabal de 30-40 L/s, l’alçada o pendent pot ser de 0,50 m.

FUNCIONAMENT: La turbina o corró hidràulic està situat horitzontalment. L’aigua entra per un costat i passa dues vegades pel corró (flux creuat). Això permet moure un eix i juntament amb un sistema de transmissió fa girar un altre eix al qual està connectat el generador. La proporció és 1×4. La tensió de sortida està entre 150 i 200 Vdc.

 

Març-agost 2022:

REG  VINYA

Instal·lació d’un sistema de reg automàtic amb mànega de degoteig autocompensada en una vinya (16500 plantes).

Vinya de muntanya amb petits camps i feixes.

FUNCIONAMENT:

– Tub Rivulis Dripline Hose 2.2L/h

– Separació: un degoteig per cada planta.

Sistema de reg automàtic controlat per petits programadors Baccara C-1 + vàlvula solenoide G75 1-1/2″ de tancament.

Cabal màxim del sistema: 9500 l/h.

Pressió a l’interior de la canonada 0-4 bar (pressió natural per gravetat desde el dipòsit excepte en alguns camps on s’han instal·lat equip de bombeig)

Octubre 2021

AFORAMENT POU D’AIGUA DE  7m DE FONDÀRIA

Aforament d’un pou d’aigua de 7m de fondària. Es busca conèixer si el bombeig previst pot afectar  el cabal del riu situat molt aprop.

Aforament en quatre etapes:
Primera etapa: Bombeig a un cabal determinat i mesura de nivell, per determinar el cabal a bombejar.
Segona etapa. Bombeig a un cabal determinat superior i mesura de nivell.
Tercera etapa. Bombeig a un cabal determinat superior i mesura de nivell.
Quarta etapa: Recuperació i evolució nivell amb sonda de nivell (24h)

Agost 2021.

INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA TURBINA TF-500

Turbina TF-500

Alçada neta entre làmines: 2.65m

Cabal disponible: 24 L/s, utilitzat 10-15 L/s

Tensió sortida: 250Vcc

Producció: s’envía tota la producció a xarxa interna amb inversor trifàsic (autoconsum 100%)

 

Juliol 2021.

REGADIU EN TERRENY PRIVAT

Instal·lació del sistema de reg per un terreny privat.

Nº de sectors: 9

Emissors: RAIN-BIRD 5004 sectorial inox

Programador: RAIN-BIRD ESP 8 sectors, ampliable en mòduls de 8

Juliol 2021.

TURBINA PELTON PLT

Instal·lació feta per el nostre client.

Turbina Pelton PLT de Powerspout per càrregar batería.

Utilització d’un DST per evitar sobretensió Voc

Sortida tensió turbina 100Vcc

Maig 2021.

TURBINA PLT-CUBE

Turbina PLT-CUBE de Powerspout, instal·lada per un client nostre.

Turbina hidràulica com a suport de fotovoltaica. Producció 60-150W. Cabal 0.3-0.8 L/s a 50mca aprox

Tensió sortida: 80Vcc

Carga de bateria tipus ió-liti de 48-53Vcc amb DST de derivació per Voc

Novembre 2020.

INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA FILTRE AUTONETEJANT EN FINCA DE POMERES I KIWIS

Cabal del projecte: 38.000 Lt/h

Instal·lació del capçal de reg amb filtre autonetejant segons pressió diferencial.

Vàlvules hidràuliques amb comandament remot via radio

Octubre 2020

AJUDA EN LA INSTAL·LACIÓ DE CINTA DE REG PER A PROVES CULTURALS EN UNA ESCOLA AGRÀRIA

Juny 2020.

POSADA EN MARXA TURBINA POWERSPOUT TRG-HP-360

Cabal del projecte: 8 L/s
Alçada: 27 m

Potencia obtinguda 550-1027W (15-25kW/dia)
Objectiu: : Injecció directe i carga bateria 48V vas obert Opzs
Reguladors DST-400 + MPPT + Victron Multiplus

SETEMBRE 2019-MARÇ 2020.

DETERMINACIÓ CABAL EN RIU DE MUNTANYA

Deteminar el cabal instantàni, utilitzant el mètode de secció i velocitat (m/s), en un riu de muntanya durant uns mesos, per determinar si el bombeig d’un pou proper, afecta el cabal del riu.

Juny 2017

AUTOMATIZACIÓ REG AMB SENYAL VIA RADIO

Projecte de reg amb 14 sectors de regs, activats amb programador i senyal via radio de fins a 450m de distància )la senyal pot arriba r a 5000m).

S’utilitza un programador de reg estàndar 230Vac/24Vac i 15 sortides.
L’emissor de radio transforma la senyal del programador a un impuls latch, rebut pel receptor ICP
Electrovàlvules de camp latch 9-12V

Desembre 2016

AFORAMENT POU ARTESIÀ DE 12m DE FONDÀRIA

Aforament d’un pou de artesià de 12m de fondària. Es busca conèixer el cabal i la capacitat de recuperació.

Aforament en tres etapes: Primera etapa: 4 h de bombeig a un cabal determinat segons esglaó, per determinar el cabal a bombejar. Segona etapa. Bombeig constant entre  12-24h a un cabal constant segons conclusió d’etapa primera. Tercera etapa. Període de recuperació entre 6-12h. 
Bomba activada amb variador.

Juny 2016

TURBINA HIDRÀULICA EN DIPÒSIT DE CLORACIÓ AILLAT

Instal·lació d’una turbina hidràulica TH-600, com a suport d’energia fotovoltaica.

S’instal·la en by-pass, aprofitant una vàlvula de tancament manual.
En un segon by-pass es col·loca una electrovàlvula hidràulica NC. Quan la bateria està plena l’electrovàlvula s’obre i el cabal a la turbina baixa.

Setembre 2015

CÀLCULS HIDRÀULICS EN CULTIU D’ARREL FLOTANT AMB PISCINA HIDROPÒNICA

Pre projecte de viabilitat tècnica d’un hivernacle destinat al cultiu d’horta, aplicant la tècnica hidropònica, amb arrel nua dins l’aigua.

Setembre de 2012.

SECTORS DE REG INDIVIDUALS PER HORTS DE LLOGUER

Es posa equip de bombeig i distribució de boques de reg per cada sub-parcel·la d’horta

Agost de 2012

BOMBEIG  PER REG D’ASPERSSIÓ I GOTEIG EN ZONA DE MUNTANYA

Equip de bombeig format per dues bombes ESPA, amb actuació escalable i variadors.

Es posa també un equip de fertirrigació amb venturi.

Es subministra tub alumini per sectors de reg i mini-canons de reg S35

Novembre  2011.

REG AMB CINTA EXSUDANT PER HORTA + GOTEIG  EN ARBRES FRUITERS

Instal·lació feta a Eivissa, per una horta (tipus parades en Crestall), amb 10.000ml de cinta exsudant (antiga Poritex).

Tub de goteig, amb goter botó autocompensant (8L/h), per arbres fruiters

Bomba amb electrovàlvules i programador de reg amb activació a la demanda, a partir de sensor d’humitat del sòl (model Acclima)

Sectors de reg ubicats al camp amb electrovàlvula hidràulica 3 vies amb reductor de pressió incorporat. Model Baccara 1-1/2″ amb solenoide 3VNO

Agost 2010.

SISTEMA HUMECTACIÓ MUSEO ROMANO

Sistema d’humectación d’unes runes romanes ubicades dins el Museo Romano en una ciutat.

L’humectació es va fer per evitar una desecassió dels murs (base de l’antiga muralla romana), la qual havia estat enterrada uns 1500 anys. Per preservar-la dels canvis sobtats de temperatura i humitat van demanar-me de col·locar un sistema d’humectació (amb gotes grans, per tant no podia ser pulverització).

És va utiltzar varis sectors activats amb sensors d’humitat Watermark i obertura automàtica segons grau d’humitat de dins el mur. Per la humectació es va utilitzar emissors Rivulis de baix cabal (2 l/h) a una pressió de xarxa (2-3 bar)

Setembre 2008

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT D’AIGUA EN POBLE DEL PRE-PIRINEU

Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable en alta, en municipi d’un poble del Pre-Pirineu.

Es comptabilitzen les captacions i el volum anual d’aigua aportat.

Es comptabilitzen els dipòsits i reserves diàries

Es comptabilitzen els consums diaris/anuals

Es projecta els consums actuals dins el periòde 2008-2018 i es determina les mancançes i actuacions de millora a fer

Octubre de 2007.

INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA D’UNA FONT ORNAMENTAL

Font ornamental circular amb un sortidor central en columna i anell circular.

Circuit central  amb arrencada variador. Cabal 14 m3/h

Circuit secundari amb arrencada gradual. Cabal 25 m3/h

Dipòsit de regulació 5m3 de capacitat amb filtre i circuit de cloració extra.

Març 2007.

CAPÇAL DE FILTRACIÓ  AMB FILTRES DE SORRA

Capçal de filtració amb bomba 25m3/h, presostat diferencial, filtres de sorra, filtres d’anelles i distribució a electrovàlvules

Desembre 2006.

SISTEMA DE REG EN CULTIU DE GESPA, AMB COBERTURA TOTAL FIXE ENTERRADA  -Menorca-

Sistema de reg format per 20 sectors amb emissors MP-Rotator.

Cobertura total enterrada, Pressió màx. 1.5bar. Cabal màx. per sector 10 m3/h

Programador Nelson 24 sectors 220/24Vac

Octurbre 2005.

ESTUDI INFILTRACIÓ AIGUA DE REG DINS UN CULTIU DE GESPA

Determinació de la velocitat d’infiltració de l’aigua de reg (o pluja), en un cultiu de gespa.

Disseny agronòmic del reg. Càlcul del temps de reg, frequència i intèrval entre regs.

Estudi d’estalvi d’aigua de reg, utilitzant programador per temps o programador activat amb sensor d’humitat del sòl