DRENOLOR

 

DRENOLOR és una vàlvula antiretorn per embornals que impedeix la sortida de gasos o animals del tub de clavegueram a l’exterior. Fabricada en 4 diàmetres s’adapta perfectament a la majoria de tubs d’embornals existents. És una solució pràctica i molt eficaç contra les males olors i sortida de rates al carrer.

 

DRENOLOR

Vàlvula antiretorn que s’instal·la dins els embornals, presenta les següents avantatges:

• Evita emissió d’olors encara estant sec eembornal.

• Impedeix la sortida de rosegadors a la superfície.

• Evita la sortida de rèptils i insectes, especialment paneroles per la boca del tub del embornal.

• Senzilla instal·lació, sense necessitat d’efectuar actuacions addicionals.

• Evita els colzes que fan de sifó a les arquetes i ocupen tota la superfície d’aquestes, fent molt difícil la neteja.

• Presenta un manteniment nul.

• Es pot instal·lar al desguàs d’un dipòsit.

• No disminueix la capacitat d’evacuació

 


 

(mm) Drenolor 160 Drenolor 200 Drenolor 250 Drenolor 300
Marc 190 x 190 230 x 230 270 x 270 330 x 330
Diàmetre tub 150 188 188 270
Ample clapeta 120 155 155 230

 Veure fitxa completa: Drenolor 2021

DRENOLOR: 4 DIÀMETRES DISPONIBLES EN  POLICARBONAT

• DRENOLR 160mm

• DRENOLOR 200mm

• DRENOLOR 250mm

• DRENOLOR 300mm

• DRENOLOR POU o FINAL DE TUB 160 a 300mm

• DRENOLOR TUB-TUB 160 a 300mm