HIDRÀULICA I REGS AGRÍCOLES I JARDINERIA

 

ENGINYERIA DEL REG – INSTAL·LACIONS

El meu nom és Jacint Ponsa, soc Enginyer Tècnic Agrícola per l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) adscrita a la UPC. La meva especialitat son els regs, reaprofitaments d’efluents per a regar i la hidràulica en microturbines per generar electricitat (autoconsum). Col·legiat número 3758. Faig:

Disseny Agronòmic d’un reg (vinya, fruiters, extensius).

Disseny Hidràulic d’un reg.

Estudis d’infiltració/pluviometria d’aigua dins el sòl (gespa)

Disseny de microturbines hidràuliques per produir electricitat (rodes de Poncelet, vis hidràulic, etc)

Instal·lacions i portades d’aigua en  regs agrícoles i jardineria. Goteig en horta, fruiters, i vinya. Sensors climàtics i d’humitat del sòl

 

 

 

Solucions digitals per l’agricultura: Gestió automàtica i control remot del reg.

Els programadors SIRIUS incorporen els últims avenços tecnològics i una experiència de més de 30 anys (desde 1990), en l’automatització de sistemes de fertirrigació i control en agricultura.

Sirius 90 – 90DP 16 estacions: 230/24Vac, 12Vcc,

Sirius LATCH: 24 estacions

Sirius 200

Sirius 400

Sirius FILTRES

Sirius MIST

 

 

 

 

SISTEMA VIA RÀDIO

El sistema Via Ràdio envia un senyal de ràdio des d’on hi ha ubicat el programador de reg (transmissor ICT), fins on són les electrovàlvules de camp (receptors GAP). D’aquesta manera, es pot controlar fins a 5 km de distància electrovàlvules de reg i/o controls activats amb solenoides 9-12 V latch.

 

 

 

 

 

FILTRACIÓ I FERTIRRIGACIÓ

A Hídric ús podem oferir una solució completa de filtració d’aigua per al reg. Des de un senzill filtre d’anelles o disc, fins a un capçal complet. Podem treballar amb qualsevol fabricant o si ho preferiu podem fer la instal·lació amb el vostre material.

Per al reg en goteig es fa, imprescindible un sistema de filtració. I si agafeu aigua d’un canal o bassa a cel obert cal un sistema de filtració de sorra o similar per evitar les algues dins els tubs.

En l’àmbit de fertirrigació, treballem amb venturis, però allí on cal precisió i seguretat oferim bombes dosificadores.

També podem oferir solucions de reaprofitaments d’aigues negres o grises per al reg. En aquest cas cal un estudi d’infiltració i filtres biològics.

També podem fer estudis de bio-compostadors o bioreactors per aprofitament dels lixiviats en el reg.

 

 

 

 

 

AFORAMENTS DE POUS I MESURES DE CABALS EN RIUS

A vegades es necessàri conèixer el cabal  d’un pou al llarg del temps. A Hídric ús oferim aquesta opció. En pous oberts de fins a 8-12m o pous tancats de fins a 250-300m.

També fem mesures puntuals de cabals en rius o canals per a solucions de turbinatge. Determinació del potencial hidràulic.

 

 

 

 

 

CONDUCCIÓ DE FLUIDS: DRENOLOR, RYLBRUN, TUBS TÈCNICS, TUBS DE PE

Distribuïm els següents productes:

DRENOLOR: Vàlvula per imbornals que evita la sortida de gasos i/o animals del clavagueram vers el carrer.  Existeix 4 models estàndards: DRENOLOR 160, DRENOLOR 200, DRENOLOR 250 i DRENOLOR 300.

RYLBRUN- OROFLEX WELL: Manguera autoportant per a pous d’aigua. Manguera molt pràctica apte per aigua potable que permet subjectar la bomba  i el cable elèctric d’un pou de fins 350m de fondària, sense altre subjecció. Fabricada per Tipsa. Es fabriquen en varies mides de 32 a 152mm

MANGUERA PLANA, TUB TÈCNIC, MANDRINO, MANGUERA D’AIREACIÓ, MANGUERA D’ASPIRACIÓ, ACCESSÒRIS D’UNIÓ, MANGUERA CONTRAINCENDI.

TUBS DE PE: Tenim accés a diversos fabricants de tubs de PE o PVC. Malgrat la conjuntura actual, oferim uns preus molt competitius.