TURBINES SALÒRIA 

 

TF FRANCIS

Petites microturbines de 25 a 750W de potencia obtinguda

TF-25

TF-60

TF-300

TF-600

TF-750

TP PELTON

TP-150

TURBINES SALORIA: DOSSIERS, MANUALS I FITXES TÈCNIQUES