TURBINES SALÒRIA. Les turbines hidràuliques Salòria, són un exemple clar de producció elèctrica, a partir de l’energia cinètica de la mateixa canonada d’aigua. Fiables i robustes, són al mercat des de l’any 2000 i proporcionen electricitat en multitud de situacions. Sempre carregant bateries amb generadors d’imants permanents i amb quadres de regulació adaptats en cada turbina.
Les turbines Salòria poden ser tipus Francis o tipus Pelton. El tipus Francis, s’instal·len directe al tub d’aigua o en circuit paral·lel. Poden ser tipus tub-tub, per tant utilitzen la pròpia energia de l’aigua (aprofitant un salt de pressió), sense perdre cabal.
Els models tipus Pelton, se situen al final de línia, doncs l’aigua un cop turbinada s’aboca a l’exterior.
Les turbines tipus Francis, s’instal·len sobretot en companyies d’aigües o similars, allí on calgui una solució de proveïment d’energia elèctrica.

 

 

 

SOLUCIONS AMB TURBINES SALÒRIA: ESQUEMES EXEMPLES D’INSTAL·LACIONS

EXEMPLE INSTAL·LACIÓ TURBINA PT-25; TF60 AMB BY-PASS amb REDUCTORA DE PRESSIÓ O VÀLVULA

EXEMPLE APROFITAMENT ENERGÈTIC AMB UN BOMBEIG

EXEMPLE INSTAL·LACIÓ TURBINA TF-300; TF600; TF750 AMB DOBLE BY-PASS

SALORIA: DOSSIERS, MANUALS I FITXES TÈCNIQUES