SALORIA  microTURBINES TF

 

Les Turbines Francis TF de Saloria ofereixen una solució fàcil d’obtenir electricitat aprofitant la pròpia energia de la canonada d’aigua. De disseny robust, s’utilitzen sobretot en zones aïllades on cal energia elèctrica, per mantenir els aparells de telecontrol, cloradors o sondes de nivell. Entrades de dipòsits i línies d’aigua són llocs molt comuns d’instal·lació. Ofereixen produccions de 25 a 700W segons model i amb tensions de 12 ó 24Vcc, per carregar bateria.

 

¿ON ES POT INSTAL·LAR?

– En zones aïllades sense connexió a xarxa pública (entrades/sortides a dipòsits, línies de xarxa amb pressió (tub-tub), etc).

– Com a complement fiable per obtenir electricitat en zones on la fotovoltaica no és possible o molt feble (sistemes mixtos fotovoltaic i turbina o xarxa i turbina).

– Allí on es desitja una nova font d’alimentació elèctrica, senzilla i fiable.

 

TF-90

Microturbina hidràulica Saloria TF-90 / 12 ó 24Vdc

 

CONDICIONS ESTÀNDARDS DE TREBALL

Fluid Aigua       neta

Temp. fluid      + 20ºC

Temp. mínima  -5ºC

Temp. Màxima  + 90ºC

Pressió màx.   2 bar

Entrada  horitzontal Sortida 90 º

El tub de sortida ha d’estar immers en aigua (10cm min) o de tornada al tub principal

 

 

Caball nominal-max      (Q) 2,2 -2,5L/s
Altura nominal-max      (H) 10-14mca
Potència nominal-max (W) 60 -90W

Tensió de treball:            12 ó 24Vcc segons model
Velocitat a 10mca            2400 rpm
Conexió hidràulica        1” F (DN25)

Generador trifàsic d’imants permanents de 4 pols.

Bobinat elèctric i pont rectificador encapsulat amb resina epoxi

TF-300

Turbina hidràulica TF-300. Turbina tipus Francis amb generador d’imants permanents que funciona amb un cabal de 2 a 5L/s i per diferencials de pressió de fins a 1 bar (10mca aprox). Per instal·lar en paral·lel a un tub principal proveït d’una reductora de pressió o vàlvula de tall o directament a tub principal. Es pot connectar tub a tub i no es perd cabal. Producció fins a un màxim de 340W.

 

Dades tècniques

Turbina en línia per a tubs tancats

Cabal de 2,0 a 5,0 L / s

Pressió diferencial: 1 bar (10 mca aprox.)

Pressió màxima d’entrada: 8 bar (80 mca aprox.)

Sortida de tensió: 12 ó 24Vdc

Producció màxima: 340W

Entrada hidràulica: 1-1/4″ -sortida 90º respecte l’entrada-

Gir: 1600 rpm (a 10 mca)

Protecció: IP 400

Mides: alt 380mm (+tub sortida), llarg 170mm

Pes: 12kg

 

 

TF-600

Turbina hidràulica tipus Francis TF-600, ferma i robusta. Per carregar banc de bateries, amb generador d’imants permanents, ofereix 24 ó 48Vcc (a triar al fer la comanda). Treballa entre 3,3 i 7,5L/s amb un diferencial de pressió de fins a 20mca (2 barx aprox). Per instal·lar en paral·lel a la canonada d’aigua, mitjançant reductora de pressió o vàlvula de tall, que proporcioni el diferencial de pressió. Ideal per obtenir electricitat en zones aïllades, tals com dipòsits d’abastament, casetes de cloració, o allí on es necessiti una font elèctrica aprofitant la pròpia energia de la canonada.

Dades tècniques:

*Connexió: 1-1/4
Descàrrega de la turbina respecte a l’entrada 90 ° (la part final s’ha de submergir a l’aigua ó tornar-lo al tub d’origen)

*Cabal: 3,3-7,5 L/s

*Diferencial de pressió: 20 mca (2 bar aprox)
*Pressió màxima de funcionament 6 bar estàndard 12 a petició
*Alternador trifàsic d’imant permanent
*Tensió sortida: 24 ó 48Vcc
*Pont rectificador extern
*Revolucions: 1600 rpm aprox. a 10 mca (diferencial de pressió), o 2000rpm a 20 mca
*Grau de protecció IP 44
*Alçada total 320 mm
*Amplada 170 mm
*Pes: 12 Kg (sense tub).

 

 

 

TF-750

Turbina hidràulica tipus Francis TF-750, ferma i robusta, proporciona fins a 750W. Per carregar banc de bateries, amb generador d’imants permanents, ofereix 24 ó 48Vcc (a triar al fer la comanda). Treballa entre 2,7 i 7,7L/s amb un diferencial de pressió de fins a 20mca (2 bar aprox). Per instal·lar en paral·lel a la canonada d’aigua, mitjançant reductora de pressió o vàlvula de tall, que proporcioni el diferencial de pressió. Ideal per obtenir electricitat en zones aïllades, tals com dipòsits d’abastament, casetes de cloració, o allí on es necessiti una font elèctrica aprofitant la pròpia energia de la canonada.

Dades tècniques:

*Connexió: 1-1/4
Descàrrega de la turbina respecte a l’entrada 90 ° (la part final s’ha de submergir a l’aigua ó tornar-lo al tub d’origen)

*Cabal: 2,7-7,7 L/s

*Diferencial de pressió: 20 mca (2 bar aprox)
*Pressió màxima de funcionament 6 bar estàndard 12 a petició
*Alternador trifàsic d’imant permanent
*Tensió sortida: 24 ó 48Vcc
*Pont rectificador extern
*Revolucions: 1600 rpm aprox. a 10 mca (diferencial de pressió), o 2000rpm a 20 mca
*Grau de protecció IP 44
*Alçada total 320 mm
*Amplada 170 mm
*Pes: 12 Kg (sense tub).

 

 

 

CATÀLEG COMPLET I LLISTA DE PREUS (nº3- 2020)