CONDUCCIÓ I FILTRACIÓ DE L’AIGUA

REUTILITZACIÓ D’AIGÜES PER AL REG

Cada vegada hi ha més escassetat d’aigua disponible per al reg de cultius, horta o fruiters. L’aigua en l’agricultra no es gasta s’usa, però cal disposar-ne. Des d’Hídric ja fa anys que aplico els coneixements de depuració de l’aigua de forma física com biològica per obtenir efluents aptes per al reg.

Aigües provinents de depuradores (fosses sèptiques o depuradores municipals o afluents amb una càrrega orgànica molt alta), poden ser utilitzades novament per a regar l’horta, fruiters o inclús extensius. Això s’anomena Reutilització o REGENERACIÓ de l’aigua.

La regeneració es pot fer amb estanys passius (cal molta superfície i temps), o amb sistemes més regeneratius alternant la força de la microbiòtica del propi afluent i sistemes físics.

No descarto mai la utilització de sistemes anaeròbics-aeròbics promoguts amb fotovoltaica, ni la tecnologia de filtració usada per exemple en zones molt àrides amb molt d’èxit.

Regar tot un cultiu d’arbres fruiters (o inclús de jardineria), amb l’afluent d’aigües negres provinents de la fossa sèptica, es possible i viable. Segur i a un cost molt inferior respecte comprar l’aigua (opció potser difícil) o rebre la multa de l’administració per no depurar.

ESTANYS REGENERATIUS D’AIGÜES PLUVIALS, FECALS, GRISES

L’aprofitament d’aigües pluvials o aigües residuals per al seu aprofitament per al reg (horta, fruiters, jardineria), necessita uns processos on intervé diferents factors biodinàmics.

La construcció d’estanys regeneratius aprofitant els propis recursos de l’afluent (aigua no tractada) és una solució pràctica i senzilla. Si es disposa de prou  superfície horitzontal i temps (velocitat de filtració), l’estany regeneratiu és una molt bona opció.

L’estany es pot ampliar amb sistemes de bio-filtració (naturals com plantes aquàtiques o inclús vertebrats aquàtics), que poden ajudar a accelerar processos. També sistemes sub-subperficials són una molt bona opció per obtenir efluents òptims per al reg.

En situacions més conflictives o d’alta càrrega pot ser adient introduir mitjans mecànics de recirculació, per tal d’accelerar els processos biològics.

APROFITAMENT D’AIGÜES PLUVIALS

Aprofitar l’aigua de pluja és una molt bona opció per a regs en jardineria o petita horta. L’aprofitament en si és senzill, però a vegades es requereix d’un petit estudi o memòria tècnica a presentar a l’ajuntament.

A Hídric us podem ajudar amb aquests tràmits o inclús amb el subministrament de material. Dipòsits de planxa galvanitzada o rases obertes al terra amb membrana geotèxtil, son una bona opció.

RYLBRUN TP-20: MÀNEGA PER A POUS  AUTOPORTANT

Mànega flexible Rylbrun OROFLEX-WELL

Mànega autoportant per a pous d’aigua fins a 250m. Apte per aigua potable, permet subjectar la bomba i el cable elèctric en pous d’aigua oberts o de secció petita (210, 300, 400mm). És una solució fiable i molt pràctica en substitució de les barres metàl·liques de 6m.

Fàcil d’instal·lar, només es necessita un vehicle per fer baixar la bomba (o dos operaris en pous poc profunds).

Es talla a la mida i en diàmetres de 1-1/4 hi ha accessoris per expansió, ja ranurats al taller.

OroflexWell és una mànega molt fiable, amb factors de seguretat contra la tracció molt superior al tub de PE. Amb el pes s’allarga entre un 1 i 5% segons secció i fondària.

2023_Tarifa_Rylbrun_Lista de Precios 2023 – Español

DRENOLOR

DRENOLOR: Vàlvula per imbornals que evita la sortida de gasos o animals del clavagueram vers el carrer. Consta d’una clapeta que facilita la sortida d’aigua de pluja de l’imbornal vers el tub, però actua d’antiretorn evitant les males olors i sortides d’insectes o animals del tub de clavagueram a l’exterior.

Existeix 4 models estàndards fabricats emab material plàstic: DRENOLOR 160mm, DRENOLOR 200mm, DRENOLOR 250mm i DRENOLOR 300mm.

També es fabrica per finals de tub o pous actuant de forma inversa. Deixa sortir l’aigua del tub, però impedeix entrar dins el tub.