SOLUCIONS PLANTEJADES: AUTOCONSUM ENERGÈTIC 

FOTOTÈRMIA

La FOTOTÈRMIA consisteix en escalfar aigua directament de plaques fotovoltaiques mitjançant un regulador MPPT FOT-T i una resistència elèctrica (de qualsevol tensió o potència).

No importa gaire l’eficiència en un sistema de fototèrmia, perquè tota l’energia del panell FV va directament a escalfar aigua via la resistència. El regulador treballa en format MPPT i una sonda de temperatura atura l’energia un cop assolida la temperatura de consigna. Amb un dia assoleïat es pot obtenir els 95ºC en un dipòsit de 150-200lt. Un cop assolida la temperatura de consigna, amb els consums quotidians la Fototèrmia funciona molt bé.

És un sistema que complementa molt bé amb els sistemes convencionals d’escalfar aigua ACS, ja sigui amb caldera de gas-oil, gas, termo elèctric o bomba de calor.

L’estalvi energètic es produeix justament en alliberar la caldera o bomba de calor en escalfar ACS. O inclús pot funcionar com un sistema principal escalfant l’aigua del termo elèctric primari.

Compleix amb escreix la normativa del Document Base HE4 sobre l’aprofitament energètic de més del 70% en sistemes d’energia renovable per escalfar aigua calenta.

El nostre regulador és el FOT-T/VDC 2000 ó 3000 que permeten fins a 1800 ó 2800Wp de placa fotovoltaica respectivament.

Fitxa tècnica regulador FOT-T VDC2000 / 3000

Exemple esquema instal·lació amb suport caldera de gas/gas-oil

+ info

FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM O EN AÏLLADA

Faig feines d’enginyeria, instal·lació o legalitzacions de sistemes d’energies renovables.

La meva especialitat és sobretot amb microturbines hidàuliques, però també he fet enginyeria amb fotovoltaica o inclús la instal·lació sempre per autoconsum o en aïllada.

Tinc acumulats uns 980.000kWh venguts o instal·lats.

Sistemes fotovoltaics amb o sense bateria. Mixtes fotovoltaica amb turbina hidràulica. Amb Fototèrmia com a complement de bombes de calor o termos elèctrics o amb sistema principal.

 

 

 

METÀ. BIO DIGESTORS TUBULARS PER L’OBTENCIÓ DE METÀ PER AUTOCONSUM

Si teniu fems d’animals de cria (porcí, equí, conills, aviram, etc.) i voleu aprofitar-lo per obtenir un subproducte energètic, puc ajudar-vos amb la venda i instal·lació del bio digestor tubular. El metà aconseguit es pot utilitzar de forma directe en una cuina, o si es realitza una filtració i assecat, es pot introduir dins un motor acoblat a un generador i obtenir electricitat 100% renovable.

PLANIFICACIÓ I AJUDA EN LA VOSTRA INSTAL·LACIÓ

Puc ajudar-vos amb la vostra planificació, ja sigui per fer fototèrmia o fotovoltaica, fent els càlculs de consums energètics de la vostra vivenda, i determinació del número de plaques fotovoltaiques necessàries. Si teniu o voleu un sistema aïllat  puc determinar la capacitat de la bateria. De ser el cas puc ajudar-vos amb els tràmits de legalització al vostre ajuntament. Preus d’enginyeria de 75 a 255€ per dia treballat.