AUTOCONSUM ENERGÈTIC

FOTOTÈRMIA

Escalfar aigua amb panells fotovoltaics (FV), utilitzant un regulador FOT-T 3000 MPPT, el qual envia l’energia de forma directa a una resistència elèctrica a tensió Vcc, incorporada dins un termo elèctric convencional o acumulador d’aigua o d’inèrcia amb resistència.

FOTOVOLTAICA

Instal·lacions i subministraments de tots els elements per a una instal·lació fotovoltaica en cases particulars, granges, industrial. També podem oferir càlculs o Projecte o  Memòria Tècnica.

Ja sigui un sistema mixt amb turbina hidràulica, o amb bateria (zona aïllada), o com a complement de xarxa (sense enviar excedent a xarxa), la vostra instal·lació fotovoltaica us permetrà de reduir notablement la factura elèctrica.

 

TURBINES HIDRÀULIQUES POWERSPOUT

Mini turbines hidràuliques per obtenir energia elèctrica a partir d’una font renovable com l’aigua. Ideal per a zones aïllades on hi ha un curs d’aigua amb un potencial hidràulic que pot ser transformat en energía 24/24h per autoconsum.

Hi ha tres models disponibles (més dos versions minis):

PELTON PLT: Cabal petit i un gran salt: Cabal de 0.5 a 5 l/s. Desnivells de 5 a 130m

TURGO TRG: Per a cabals mitjans i salt mitjans: Cabal de 6 a 18 L/s. Desnivells de 3 a 40m

HÈLICE FIXE (similar  KAPLAN) LH: Per a grans cabals i poc desnivell: Cabal de 20 a 55L/s. Desnivell vertical de 1 a 5m