Tot per l'Aigua, Energía i Medi Ambient

 

 

+Reutilització aigua depuradora

+Fototèrmia / Fotovoltaica

+Mini turbines hidràuliques

+Estacions climàtiques

 

 

Més de 33000 clients escampats per tot el món. Desde 2005 fins ara.

QUÈ ÉS L’AIGUA REGENERADA?

L’aigua regenerada és aigua residual depurada que rep un tractament addicional. Aquesta aigua no és aigua potabilitzada sinó prepotable, així doncs és òptima per a usos industrials, municipals, agrícoles i ambientals (font ACA)

Desde Hídric Online, et puc ajudar a trobar una solució òptima per que puguis reutilitzar les teves aigües residuals i  convertir-les en àptes per al reg (horta, fruticola, vinya o inclús gespa).

El procés de regeneració de l’aigua, comença amb el pretractament per eliminar el sòlids que porta. Jo proposo un decantador de sòlids natural, prèvia introducció de floculants naturals (com fer formatge!). L’aigua segueix el procés de decantació lamel·lar per reduir els sòlids suspesos i la terbolesa. Un cop finalitzat el procés fisicoquímic dins el biodigestor, l’aigua passa per una fase de filtració física on es retenen els sòlids que per la seva mida no s’han eliminat anteriorment. Finalment, l’aigua es desinfecta (amb temperatura de fins a 80ºC) i ja està a punt per ser reutilitzada.
En algunes situacions puc proposar tractaments més avançats com l’osmosi inversa o la ultrafiltració.

Demana com puc ajudar-te: hola @ hidric.com

Si et sobra aigua i vols tranquil·litat

La tranquil·litat de produir la teva energia elèctrica. Amb turbines hidràuliques o amb fotovoltaica.

Sigui per autoconsum propi o compartit. En sistema en illa per carregar bateria o enviar a xarxa.

Les microturbines Powerspout, Turbiwatt o Saloria estan construïdes per a la teva tranquil·litat.

100% Renovable

Gràcies a l’aigua, podem aconseguir energia elèctrica.

Energia 100×100 renovable. Energia 100×100 neta d’emissions

Powerspout, Turbiwatt, Saloria els nostres fabricants d’energia elèctrica per al teu autoconsum

kWh-dia Energia acumulada produida entre tots els nostres clients

%

Energia hidràulica renovable

Mitjana de producció per turbina (W/h-dia)

Powerspout turbina PLT Pelton

 

Cabal de  0.3 L/s  a 3L/s. Alçada de 5 a 160m

Powerspout turbina TRG Turgo

 

Cabal de 7 L/s a 15 L/s. Alçada de 2 a 30m

Powerspout turbina LH Kaplan

 

Cabal de 20 L/s a 55 L/s. Alçada de 2 a 5m

Generador amb imants permanents. Smart Drive

 

Estator de 36 ó 42 pols. Rotors d’imants permanents estabilitzats

Telecontrol. Sistema de control d’electrovàlvules via ràdio

La nostra tarifa de miniturbines hidràuliques i fototèrmia! Consulteu només si ho necesiteu

Tarifa nº 36 (març 2024)