INSTAL·LACIONS DE REGS I AUTOMATISMES HIDRÀULICS

Necessites regar la teva vinya, els teus arbres fruiters o el teu hort? Puc ajudar amb el disseny agronòmic i hidràulic (projecte) o directament amb la instal·lació. La meva especialitat és el reg per degoteig (gota a tota), en vinya, arbres fruiters o horta.

ENGINYERIA DE REG – PROJECTES DE REG

Em dic Jacint Ponsa, sóc Enginyer Tècnic Agrícola per l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) adscrita a la UPC. Col·legi número 3758.
La meva especialitat és el disseny agronòmic del reg agrícola (vinyes, arbres fruiters) o de jardineria (amb gespa).
Si necessites fer una nova instal·lació de reg per a la teva vinya o arbres fruiters, et puc ajudar. També et puc ajudar amb l’automatització del reg: vàlvules solenoides, programadors, sensors de clima, bombes d’aigua. Consulta qualsevol dubte o demana’m pressupost.

PROGRAMADORS I AUTOMATIZACIÓ DEL REG

L’automatització del reg agrícola, et permetrà activar el reg en hores nocturnes, reduint considerablement l’evaporació. Aquest petit gest, pot contribuir en un estalvi d’aigua d’entre el 5 al 30%.
L’automatització d’un reg consta de dos elements: Una electrovàlvula i un programador. L’electrovàlvula rep el senyal elèctric del programador de reg. Funciona com una vàlvula, per tant, deixa passar o no l’aigua segons l’ordre rebuda del programador.
De programadors n’hi ha de moltes classes, marques i mides. En agricultura s’utilitzen des de petits programadors individuals (obren només una electrovàlvula), fins a grans aparells capaços de gestionar a part de l’obertura/tancament de forma individualitzada, la neteja de filtres, i l’aplicació d’adob.

 

 

FILTRES DE SORRA

Si l’aigua del vostre reg, procedeix d’una bassa oberta caldrà filtrar-la abans. La millor manera de treure les algues de l’aigua, és amb un filtre de sorra. si no es treuen, els goters quedaràn amb pocs dies completament obstruits i el reg completament inservible.
Els filtres de sorra han de  ser metàl·lics si la pressió de treball del reg és superior a 2.5bar. En regs amb degoteig i treballant a mb pressió baixa (<2.5bar), es pot utilitzar filtres tipus piscina (més econòmics).
És molt recomanable programar la neteja dels filtres de forma automatizada.

 

 

REG PER DEGOTEIG (GOTA A GOTA)

El reg per degoteig és la millor i més eficient manera de regar el vostre cultiu. Molt utilitzat en vinya, arbres fruiters i horta. També està entrant amb cultius industrials com ara el tabac, o inclús amb el blat de moro (panís).

En longituds molt llargues de línia de goter, és imprescindible utilitzar goters autocompensants. Aquest tiren sempre la mateixa quantitat d’aigua, independentment de la pressió rebuda (dins el rang de treball de 0.7-2.5bar). Si la línia de goter no és autocomensant, els primers goters (amb més pressió), abocaran molta més aigua i al final de línia potser no hi haurà cabal.

Un reg per degoteig s’ha de planificar mínimament. Cal avaluar, sobretot quin tipus de cultiu i quin tipus de sòl. Si el terreny conté per exemple argila, l’aigua tindrà dificultats per entrar, però, en canvi, hi haurà una bona circulació en horitzontal (bulb més ample). Per contra, amb terrenys més arenosos, l’aigua del goter entrarà ràpidament, i per gravetat formarà bulbs dins el sòl més allargats.

En vinya, es posa una línia de goter directament sobre un dels filferros tensors. La separació del goter varia de 60 a 120cm. En vinya separada 1,2m s’acostuma a posar amb separació de 60-75cm. En arbres fruiters, l’ideal és posar dues línies paral·leles, amb una separació d’1.25-1.5m entre goters.

 

 

 

SISTEMA VIA RÀDIO

A vegades no es pot portar cable de senyal elèctric per l’obertura d’electrovàlvules. En aquests casos es pot utilitzar programadors individuals (a piles tipus latch) o un sistema d’obertura per ràdio.

El sistema d’obertura d’electrovàlvules via ràdio està format per:

-Programador: Pot ser qualsevol marca o model

-Transmissor ICT: Operen amb 16-32 vàlvules i ampliables fins a 512. Es connecten a la sortida de qualsevol programador de reg convencional. Converteix el senyal de 24Vac entregada per al programador, amb un senyal codificat i la transmet als receptors de camp.

-Antena 1/2 amb cable coaxial per al transmissor ICT

-Receptors de camp GAP: Reben el senyal codificat de ràdio. Hi ha dos models. Amb 2 ó 4 sortides (amb pila de liti o alcalina). Descodifica el senyal i envia l’ordre d’obertura/tancament a l’electrovàlvula en format impuls (latch).