BIODIGESTOR TUBULAR

Si teniu fems disponibles o dejeccions ramaderes o restes vegetals en excés, us proposo les poseu cada dia dins un biodigestor tubular i obtingueu gas de metà. El gas de metà un cop filtrat i assecat podrà ser utilitzat per produir electricitat o si voleu de forma directa, per escalfar aigua o cuinar.

Us suggereixo tres mides de biodigestors, o inclús material a mida, segons les vostres necessitats.

Cada biodigestor és format per làmines de PE en forma de cilindre. Majoritàriament s’enterra per mantenir l’escalfor. Cada biodigestor té un diàmetre de 95cm, 140cm o 190cm. La llargada dependrà de la quantitat de fems disponible, la temperatura de treball i els dies de retenció.

 

PERFILS DELS BIO DIGESTORS TUBULARS

Cada bio digestor es construeix de forma individualitzada, partint d’un diàmetre concret.

Variables mínimies a conèixer:

-Quantitat de fems obtingut al dia i espècie animal (expressat en kg fresc). Si enlloc de fems animal teniu moltes restes vegetals indicar-ho

-Ubicació de la vostra parecel·la. Alçada i resum anual de temperatures.

-Disponibilitat d’utilitzar el biol (subproducte orgànic obtingut amb la producció de metà). El biol s’utilitza com a fertilizant orgànic.

-Disponibilitat d’espai per obrir una o varies rases (mínim 50cm de fondària).

 

COM S’OBTÉ EL GAS METÀ

El metà o bio-metà s’obté a partir de la descomposició de la matèria orgànica a partir de processos anaeròbics (sense oxigen). Com a subproducte s’aconsegueix un líquid fertilitzant anomenat biol. La descomposició de la matèria orgànica es realitza dins el biodigestor on hi ha una fauna bacteriana. Per tant, l’obtenció del metà, és un procés completament natural, només que dut a terme dins recipient amb les condicions favorables.

Les etapes de la descomposició orgànica son: Hidròlisi, Acidogènesi, Acetogènesis i Metonització. Cada etapa es realitza dins el biodigestor, amb unes condicions i un camp bacterià diferents.

QUAN DE METÀ ES POT ACONSEGUIR

Com que és un procés completament natural, no hi ha una fòrmula exacte. Així mateix hi ha referències segons el tipus de fems utilitzat:

Fems de boví (25ºC – 50 dies): 1 Kg de fems fresc => 35 Lt de metà brut (60-65%)

Fems de porcí (25ºC – 40 dies): 1 Kg de fems fresc=> 61 Lt de metà brut (60-65%)

Energèticament 1000Lt de metà (CH4) al 60-65% té un potencial de 2200W  elèctric (al 30%) o 3200W en forma de calor (al 50%).

 

APROFITAMENTS DEL GAS METÀ

El metà o bio-metà obtingut és guardat en el mateix biodigestor, el qual cada dia va produint un volum, segons la quantitat d’efluent incorporat.

El metà assolit, doncs, es pot emprar cada dia o reservar-lo. El seu ús més habitual és:

-Cremar-lo dins una cuina (cal adaptar el clixé de sortida). És una manera d’estalviar gas natural, o propà o gas/gas-oil

-Cremar-lo dins una caldera per assolir aigua calenta. Estalvia gas o gas-oil convencional

-Si es purifica, es filtra i s’asseca el gas, es pot introduir dins un motor de combustió acoblat a un generador elèctric. Per tant el metà servirà per fer electricitat.

 

CAL PERMÍS PER PRODUIR-SE EL METÀ PER AUTOCONSUM?

Si es transforma el metà obtingut a un factor de potència (W ó kW), i aquest és inferior als 15kW, seria com un sistema de fotovoltaica per autoconsum. Permís de l’ajuntament per les obres i canvi del protocol de les dejeccions ramaderes.

 

UN PARTICULAR POT TENIR O FER-SE EL SEU BIODIGESTOR

Si, només que serà més petit. L’important es conèixer la quantitat de matèria orgànica (inclús pot abocar-se les aigües negres de la casa), o restes vegetals disponibles.

 

LA PRODUCCIÓ DE METÀ EN GRANGES PORCINES

Ara hi ha l’obligació de tapar les fosses de dejecció. És una molt bona opció per recollir el metà que s’obté. Així mateix, cal fer un estudi previ del tipus de dejecció (quantitat de líquid present), per avaluar pretractaments (separació fracció líquida, etc).

Poseu-vos en contacte si voleu més informació.

Atenció: Les visites tècniques tenen un cost i es paga per avançat.

 

La UE permet utilitzar aigua residual urbana tractada per a l’agricultura.

En efecte a partir de l’any 2020, l’Unió Europea ja permet l’ús d’aigües residuals urbanes per a fins agrícoles, una iniciativa que s’emmarca en les noves mesures d’adaptació davant el risc d’escassetat d’aigua. La Reutilització d’aigües residuals per a usos agrícoles “millorarà la disponibilitat d’aigua i en fomentarà l’ús eficient”, en línia amb els plantejaments de l’economia circular. ”I assegurar que hi hagi prou aigua disponible per al reg dels camps, en particular durant les onades de calor i les sequeres greus, pot ajudar a prevenir l’escassetat de cultius i l’escassetat d’aliments”.

Durant el tractament per condicionar l’aigua residual d’origen urbà a ser aprofitable per al reg, es pot utilitzar un biodigestor tubular i obtenir com a subproducte metà. Aquest metà podrà ser introduit en forma d’autoconsum en el procès energètic de la depuradora.

Si necessiteu aigua per regar i teniu una depuradora EDAR aprop, pot ser interessant sol·licitar la concessió, i en el procés de depuració obtenir-ne metà. Demaneu-me com ús puc ajudar.