SOLUCIONS PLANTEJADES: AUTOCONSUM ENERGÈTIC

 

FOTOTERMIA

La FOTOTÈRMIA proposada per Hídric, és un regulador MPPT/PWM amb termòstat incorporat capaç d’enviar fins a 1800Wp de potència fotovoltaica a una resistència elèctrica (Vac o Vdc) per escalfar aigua de forma completament lliure d’impostos. D’això se’n diu AUTOCONSUM ENERGÈTIC. Preu del regulador (tarifa 2023) sol 277€. Amb caixa 3 en 1: 477€ (iva inclòs)

PLANIFICACIÓ I AJUDA EN LA VOSTRA INSTAL·LACIÓ

Puc ajudar-vos amb la vostra planificació, ja sigui per fer fototèrmia o fotovoltaica, fent els càlculs de consums energètics de la vostra vivenda, i determinació del número de plaques fotovoltaiques necessàries. Si teniu o voleu un sistema aïllat  puc determinar la capacitat de la bateria. De ser el cas puc ajudar-vos amb els tràmits de legalització al vostre ajuntament. Preus d’enginyeria de 75 a 255€ per dia treballat.

METÀ. BIO METÀ PER AUTOCONSUM

Puc ajudar-vos amb la vostra planificació d’obtenir metà per autoconsum (escalfar aigua o aire per calefacció en granges per exemple). L’ajuda consisteix en fer un pre estudi i acompanyament en el procés d’instal·lació. Cada fase té un cost. Preus mínims de visita d’enginyeria de 150 a 255€ per dia treballat.