AUTOCONSUM ENERGÈTIC

 

FOTOTERMIA

A Hídric ús podem oferir una solució completa per escalfar aigua, directe amb les vostres plaques fotovoltaiques.

La Fototermia és escalfar aigua directe amb fotovoltaica. Nosaltres us proposem treballar amb tensió Vcc o amb tensió Vac.

En efecte, si voleu estalviar energía elèctrica convencional o gas-oil o gas, podeu utilitzar la fototèrmia per escalfar aigua. Sistema CC o CA. 100% amb energía solar fotovoltaica.

Sadapta perfectament al CTE Document Base HE4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’aigua calenta. A Hidric ús podem fer la Justificació a partir de l’annex F del document base si ens feu la comanda de material, o també us podem ajudar amb els càlculs d’enginyeria per les necessitats d’ACS i panells necessàris.

Podeu descarregar el dossier complet de les nostres soluciones de Fototermia: Hidric_fototermia – hidrotermia_invierno 2022_es


 

 

 

 

 

TURBINES POWERSPOUT

Les Turbines Powerspout son una opció fàcil i econòmica d’obtenir energia elèctrica a partir d’un curs d’aigua disponible. Ideals per carregar bateria o anar directe a autoconsum. Hi disponibles cinc models adaptats a cada situació de cabal i alçada:

PLT Pelton: Per cabals de 0.5 a 3 L/s i alçada de 10 a 120m
PLT-CUBE: En format bricolatge. Per cabals de 0.2 a 2 L/s i alçada de 10 a 90m.
TRG Turgo: Per cabals de 5 a 16L/s i alçada de 5 a 30m
LH Helix: Per cabals de 25-55 L/s i alçada de 1.5-5m
LH-MINI: Per cabals de 15 a 26 L/s i alçada de 1 a 5m.

Les turbines Powerspout son fabricades en un 65% en components plàstics reutilitzats. Utilitzen com a generadors els Smart Drive d’imans permanents. S’entreguen amb rectificador i sortida a tensió corrent continua.

Podeu conèixer el vostre potencial hidràulic amb les turbines Powerspout aplicant la següent formula P (W) = H (m) · Q (L/s) · 4,5

 

 

 

DST Derivador de Sobretensió en turbines hiràuliques

El Derivador de SobreTensió (DST), son un sistema senzill de derivar i aprofitar l’energia excedentària produida una turbina hidràulica.

DST: Concebut per derivar la tensió excedentaria de turbines hidràuliques o eòliques. Models amb tensió de 70 a 380Vcc i fins a 2000W. La tensió es desviada a una resistència de llast refrigerada per aire.

Aprofitament de l’excedent de l’excedent. Amb el DST es pot acoplar un quadre elèctric i derivar aquest excedent per escalfar aigua (per ACS ó calefacció)

 

 

 

 

TURBINES SALÔRIA

Les turbines Saloria son especials per carregar bateria, allí on no arriba la fotovoltaica (per vandalisme o situació geogràfica adversa). Pensades i conecbudes per situacions on es pugui aprofitar la pròpia pressió de la cannonada, sense perdre aigua, s’utilitzen sobretot en companyies d’aigua, dipòsits de cloració aïllats, llocs remots amb telecontrol.

Hi ha dos linies de productes. Els models TF amb entrada i sortida sense perdre aigua. Els models TP, amb sortida d’aigua a l’exterior.

Les turbines Saloria, son de fabricació artesanal, amb generador d’imans permanents. S’entreguen segons model amb sortida rectificada o trifàsica. Opcionalment es fa un quadre de càrga de bateria, amb incorporació d’una vàlvula motoritzada que tanca el flux segons carga de bateria.

La tensió de sortida son de 12, 24 ó 48V, segons model. Inclús segons models es pot fabricar amb tensió 200-250Vcc. Sol·liciteu més informació.

 

 

 

 

 

TURBIWATT TURBINES

Les turbines Turbiwatt son del tipus Kaplan-Bulb i es poden instal·lar allí on sigui necessàri una perfecta combinació entre preu-rendiment. Aptes per autoconsum o per enviar a xarxa. Son una opció molt bona per projectes amb pressupost ajustat però fora dels preus baixos de productes asiàtics d’autoconsum i fiabilitat curta. Fabricació francesa 100%, hi ha tres models disponibles segons necessitats i dades hidràuliques:

T-300: Per cabals de 45 a 140 L/s. Alçada de 1.5 a 4,0m. Sortida 1x230Vac-50Hz

T-400: Per cabals de 100 a 350 L/s. Alçada de 1.5 a 3.3m. Sortida 3x400Vac

T-800: Per cabals de 330 a 1300 L/s. Alçada de 1.4m a 7.5m. Sortida 3x400Vac

T-1200: Per cabals de 1020 a 2400 L/s. Alçada de 1.45 a 7m. Sortida 3x400Vac

Generadors d’imans permanents encapsulat i totalment protegit, les turbines Turbiwatt es poden instal·lar en qualsevol posició: horitzontal, vertical o inclinada.

 

 

 

 

 

 DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE TURBINES VÒRTEX

Les turbines hidràuliques Vòrtex són una forma enginyosa de generar electricitat a partir del moviment de l’aigua a través d’un desguàs.

A HÍDRIC us podem ajudar en dues àrees:

a) Disseny i càlculs hidràulics de la turbina vòrtex.

b) Fabricació i posada en funcionament d’una turbina vòrtex.

Les turbines gravitacionals de vòrtex es poden ubicar sobretot en sortides de depuradores, piscifactories, canals o en llocs on es disposi  de petits salts i cabal abundant (>80L/s)

PLANIFICACIÓ I AJUDA EN LA VOSTRA INSTAL·LACIÓ

A Hidric podem subministrar tots els elements de gestió i control del vostre camp fotovoltaic o turbina hidràulica. Oferim preus molt competitius.

Treballem amb marques les quals han estat verificades per ús en fotovoltaica o hidràulica.

Podem ajudar-vos amb la vostra planificació, fent els càlculs de consums energètics de la vostra vivenda, amb la determinació del número de plaques fotovoltaiques necessàries. Si teniu aigua i voleu complementar-ho amb una mini turbina també us podem ajudar en l’elecció. Finalment podem determinar la capacitat de la bateria si ha de ser el cas.

El cost de l’ajuda i acompanyament es de 48€, que quedarà compensat al fer una comanda del camp fotovoltaic o turbina hidràulica.