POWERSPOUT. Turbines hidràuliques de 100 a 1500W

PLT, TRG, LH, LH-MINI

POWERSPOUT PLT:

Turbina pelton de 3-130m d’alçada

Cabal de 0.5-10L/s

Producció de 100 a 1500W (segons dades hidràuliques)

Sortida tensió: 28, 40, 56, 80,

 

POWERSPOUT TRG:

Turbina turgo de 3-30m d’alçada

Cabal de 8-16L/s

Producció de 100 a 1500W (segons dades hidràuliques)

Sortida tensió: 28, 40, 56, 80

POWERSPOUT LH:

Turbina Kaplan de 1.5-5m d’alçada

Cabal de 25-55L/s

Producció de 100 a 1500W . Per caigudes >3.5m obligatori opció HP. producció fins a 1600W

Sortida tensió: 150, 250, 400Vcc

POWERSPOUT LH-MINI:

Turbina Kaplan de 1.5-5m d’alçada

Cabal de 15-25L/s

Producció de 100 a 800W (segons dades hidràuliques).

Sortida tensió: 150, 250, 300Vcc

POWERSPOUT LH-PRO:

Turbina Kaplan de 3-5m d’alçada

Cabal de 35-55L/s

Opció HP-PRO amb escombra netejadora de fulles. Producció fins a 1600W

Sortida tensió: 150, 250, 400Vcc

POWERSPOUT TURBINA PER CARREGAR BANC DE BATERIES O DIRECTE A XARXA.

Les turbines Powerspout son una solució sencilla d’obtenir la vostra electricitat.

Turbines disenyades i fabricades a Nova Zelanda, ideals per carregar bancs de bateries de 24 a 48Vcc, o directe a xarxa amb inversor Vcc/Vca.

Les turbines hidràuliques, son una molt bona opció de producció elèctrica, en zones aïllades, o en zones on es vulgui un suport energètic.

Les turbines Powerspout funcionen amb Generadors d’Imants Permanents (GIP), trifàsics, amb tensió rectificada i sortida a corrent continua (Vcc). Ideal per carregar batería amb reguladors MPPT.

Amb les turbines Powerspout, podrà crear la seva producció elèctrica, d’una manera sencilla, sense necessitat de gaires coneixements tècnics i amb un cost de producció a partir de 0,01€/kwh.

 

 

PROGRAMES EXCEL (LIBRE OFFICE .ods) INSTAL·LACIONS TURBINES HIDRÀULIQUES EN AÏLLADA

POWERSPOUT TURBINES SOLUCIONS: DE GENERACIÓ ELÈCTRICA EN AÏLLADA I/O EN AUTOCONSUM

POWERSPOUT: DOSSIERS, MANUALS I FITXES TÈCNIQUES