TURBINES I REGULADORS SALÒRIA 

 

FOT/T Reguladors Fototèrmia

Escalfar aigua amb fotovoltaica directament a través del regulador FOT/T

 

 

TF FRANCIS

Petites microturbines de 25 a 750W de potencia obtinguda

TF-20

TF-90

TF-300

TF-500

TF-600

TF-750

TP PELTON

TP-150

TURBINES SALORIA: DOSSIERS, MANUALS I FITXES TÈCNIQUES