TURBINES I DERIVADORS EXCEDENTS SALÒRIA 

 

DST / DST-T Derivador excedent fotovoltaic  o turbina

Derivadors d’excedents fotovoltaics, ideal per escalfar aigua o arrencada de bombes amb excedent fotovoltaic o hidràulic.

DST DST-T

TF FRANCIS

Petites microturbines de 25 a 750W de potencia obtinguda

TF-20

TF-90

TF-300

TF-500

TF-600

TF-750

TP PELTON

TP-150

TURBINES SALORIA: DOSSIERS, MANUALS I FITXES TÈCNIQUES